CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Espanyola Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

El CLT

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2017SGR-634, Grup de Lingüística Teòrica), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi, la semàntica i l'adquisició. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

 

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, semantics and acquisition. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions recents

parametersGavarró, Anna and Stephanie Durrleman. "Investigating grammar in Autism Spectrum DisordersFrontiers in Psychology 9 (2018): 1004.


 

parametersEtxeberria, Urtzi, Susagna Tubau, Viviane Deprez, Joan Borràs-Comes, and M. Teresa Espinal. "Relating (Un) acceptability to Interpretation. Experimental Investigations on Negation.Frontiers in psychology 8 (2018): 2370.


 

parametersGavarró, A. (ed.) (2018). On the Acquisition of the Syntax of Romance. Language Acquisition and Language Disorders, 62. John Benjamins.

 

parametersBrucart, Josep M. & Teresa Xiqués (eds.) (2018). The perfect issue. Catalan Journal of Linguistics, volum 17. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

 

parametersGallego, A. J. & R. Martin (Eds.) (2018). Language, Syntax, and the Natural Sciences. Cambridge University Press.

 

parametersVersió en línia del Diccionari de Sinònims de Frases Fetes de M. Teresa Espinal (2018): http://dsff.uab.cat/ 

 

parametersMateu, Jaume & Renato Oniga (eds.) (2017). Generative Approaches to Latin Syntax. Catalan Journal of Linguistics, volum 16. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

 

parametersRoberta D'Alessandro, Irene Franco & Ángel Gallego (eds.) (2017).  The Verbal Domain. Oxford University Press, Vol.64.

Notícies

Creu de Sant Jordi 2019

La Generalitat de Catalunya ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a la professora i cofundadora del CLT Gemma Rigau "per les seves eminents aportacions acadèmiques en disciplines com la lingüística del discurs, la sintaxi oracional, l’estructura lèxica o les llengües romàniques". També ha col·laborat en la Gramàtica del català contemporani, dirigida per Joan Solà, i ha codirigit la Gramàtica de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.
En reconeixement a la seva tasca, ha rebut el premi Pompeu Fabra de l’Institut d’Estudis Catalans i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic de la Generalitat de Catalunya. Actualment forma part del Consell Social de la llengua de signes catalana.


 

Activitats

Seminaris del CLT

Where do Adjective Ordering Restrictions Come From?
EVELINA LEIVADA (U. of Tromsø)
Divendres, 24 de maig de 2019
Aula 202, 15:30

 

Bigger than a null object. VP-Ellipsis in Spanish
Alejo Alcaraz (UPV / EHU)
Divendres, 31 de maig de 2019
Aula 202, 15:30

 


Congressos

Functional categories and expressive meaning

September 9-10, 2019
UAB

Invited Speakers
Elena Castroviejo
(Euskal Herriko Unibertsitatea)
Silvio Cruschina (University of Helsinki)
Anastasia Giannakidou (University of Chicago)
Jessica Rett (UCLA)

 

 

Recursivity in Phonology Below and Above the Word

21-22 November, 2019
UAB

Invited speakers
Emily Elfner (York University, Canada)
Junko Itô (University of California, Santa Cruz)
Armin Mester (University of California, Santa Cruz)

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css