CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2009SGR-1079), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions

CJL11

Espinal, M. T. (coord.), J. Macià, J. Mateu i J. Quer  (2014). Semántica. Madrid: Akal.

 

CJL11

Borik, O. & J. Mateu (eds.) (2014). Argument Realization in Morphology and Syntax. Volum monogràfic de Lingua 141, p.1-156.  

 

CJL11

Prieto, Pilar i Teresa Cabré (2013). L'entonació dels dialectes catalans. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.

 

CJL11

Ordóñez, Francesc i Francesc Roca (ed.) (2013). Microvariation in the Languages of the Iberian Peninsula. Catalan Journal of Linguistics, Volum 12. Bellaterra, Barcelona. SPUAB.

 

CJL11

Brucart, J.Mª i A. Gallego (2013). El movimiento de constituyentes. Visor libros, Madrid.

 

Activitats

Workshop d'Estudiants

5 i 6 de juny de 2014

11th Student Workshop on Syntax, Semantics and Phonology (11th WoSSP)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB

 

Seminari del CLT

Divendres, 11 d'abril de 2014

Variación léxica, geolingüística y semántica cognitiva
Carolina Julià (UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Curs del CLT

Divendres, 11 d'abril de 2014

Paràmetres II
Adriana Fasanella(CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 10:00-13:30 (amb una pausa de 30 min.)
Aula: 202

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css