CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Espanyola Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2009SGR-1079), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions

parametersGallego, Ángel (ed.) (2016).  Perspectivas de sintaxis formal. Madrid: Akal.

 

parametersJosep Martines i Sandra Montserrat (eds.) (2015).  Semantic Change. Catalan Journal of Linguistics, volum 14. Bellaterra, Barcelona. SPUAB.

 

parametersAntonio Fábregas, Jaume Mateu & Michael Putnam (eds.) (2015).  Contemporary Linguistic Parameters. New York: Bloomsbury.

 

understanding allomorphyGallego, Ángel J. i Dennis Ott (eds.) (2015). 50 Years Later: Reflections on Chomsky's Aspects. MIT Working Papers in Linguistics 77.

 

 

understanding allomorphyBonet, Eulàlia, Maria Rosa Lloret i Joan Mascaró (eds.) (2015). Understanding Allomorphy. Perspectives from Optimality Theory. Equinox Publishing.

 

 

Activitats

Seminaris del CLT

 

Dimarts, 21 de juny de 2016

Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP / Manca de realització morfològica condicionada prosòdicament en el SD del català de Menorca
Clàudia Pons-Moll (UB) i Francesc Torres-Tamarit (CNRS/Paris 8)

Hand-out

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 10:00
Aula: 201

 

 

WOSSP 2016

13th Workshop on Syntax, Semantics and Phonology

30 de juny i 1 de juliol del 2016, UAB
Invited Speakers: Elena Castroviejo (Ikerbasque & UPV/EHU), Aritz Irurtzun (IKER-CNRS), Anna Pineda (IKER-CNRS)

Programa i inscripció: https://sites.google.com/site/wossp2016/program-1

 

 

Workshop Syntax-Discourse Interface

Workshop on the Syntax-Discourse Interface: Approaches, Phenomena and Variation

10th-11th of November, 2016
Universitat Autònoma de Barcelona

Call for papers:
http://filcat.uab.cat/clt/SyntaxDiscourse/index.html

 

 

 

 

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css