CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2009SGR-1079), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions

CJL13Borik, Olga i Berit Gehrke (eds.) (2015). The Syntax and Semantics of Pseudo-Incorporation. Brill.

 

 

 

CJL13Bartra, Anna (ed.) (2014). Voice Phenomena. Volum monogràfic de Catalan Journal of Linguistics 13, p. 1-122.

 

 

 

linguaFábregas, A. i Á. J. Gallego (eds.) (2014).Morphological Variation in Spanish. Volum monogràfic de Lingua 151, p. 97-240.

 

 

 

linguisticvariation

 

Picallo, C. (ed.) (2014). Linguistic Variation in the Minimalist Framework. Oxford: Oxford University Press.

 

CJL11

 

Espinal, M. T. (coord.), J. Macià, J. Mateu i J. Quer  (2014). Semántica. Madrid: Akal.

 

CJL11

Borik, O. i J. Mateu (eds.) (2014). Argument Realization in Morphology and Syntax. Volum monogràfic de Lingua 141, p.1-156. 

 

Activitats

Workshop

Divendres, 12 de juny de 2015

Inf-Fest: workshop sobre infinitius a la UAB
Organitzat per Anna Bartra i Marina Roman

Aula: Sala de Graus (B7/052)
Lloc: Facultat de Filologia i Lletres, UAB

Seminaris del CLT

Divendres, 22 de maig de 2015

Sobre els subjectes lèxics d'infinitiu en les llengües romàniques
Marina Roman (CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Divendres, 29 de maig de 2015

Teoria sintàctica i règim verbal
Jordi Ginebra (URV-CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Divendres, 5 de juny de 2015

L'estructura inflectiva del mot romànic. Gènere i conjugació
Joan Mascaró (CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css