Formació

Formación | Teaching


Des del curs 1986-1987 fins a l’any 1999, el CLT va oferir de forma ininterrompuda un programa bianual de doctorat en Lingüística Teòrica. A partir del curs 1999-2000, aquest programa es va integrar en el programa interuniversitari “Ciència Cognitiva i Llenguatge”. Els membres del CLT també participen en els següents programes de Màster oficials: “Estudis Avançats i Aplicats de Llengua i Literatura Catalanes” i “Llengua Espanyola i Literatura Hispànica”.

 

Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster oficial en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Màster oficial en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster oficial en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica

 

Màster en “Ciència Cognitiva i Llenguatge ”

Introducció

El programa de Màster “Ciència Cognitiva i Llenguatge” és un programa de postgrau interuniversitari i multidisciplinar. Està dirigit a estudiants amb una llicenciatura o amb coneixements previs de lingüística, ciència cognitiva, filosofia, psicologia, així com altres disciplines relaciones amb el llenguatge. 
El programa s’organitza en tres mòduls: Filosofia, Lingüística i Psicologia. Cadascun dels mòduls inclou cursos fonamentals (obligatoris per als estudiants sense una llicenciatura relacionada amb el camp) i alguns cursos específics opcionals de caràcter avançat. Per obtenir-ne més informació, podeu consultar les següents adreces:http://www.ub.edu/ccil/?q=en(anglès), http://www.ub.edu/ccil/?q=ca (català) o http://www.ub.edu/ccil/?q=es (espanyol).
La Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Lingüística Teòrica (CLT) formen part activa en l’organització i la promoció del programa. Els nostres estudiants són acollits en un ambient acadèmic versàtil i estimulant que proporciona les condicions idònies per tal que s’involucrin en les diferents activitats d’investigació i esdeveniments que organitza el CLT. Des d’aquí animem a futurs estudiants que busquen una formació en lingüística amb projecció internacional a matricular-se en aquest Màster en el curs acadèmic 2014-2015. A més dels membres permanents del CLT, disposats en tot moment a compartir el seu coneixement, experiència i interessos en les seves àrees de recerca, els estudiants gaudiran del contacte amb un gran nombre d’investigadors visitants que acull el CLT any rere any.


Programa
Objectius
Com matricular-s’hi
Assumptes pràctics

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css