Publicacions

Publications

Monografies CatJL

Col·lecció «Sèrie Lingüística»

Catalan Journal of Linguistics

L’objectiu principal de la revista Catalan Journal of Linguistics (CatJL) és la publicació d’articles de recerca que tinguin a veure amb l’estructura de les llengües des de la perspectiva més ampla d’una teoria general del llenguatge humà.

La revista CatJL, que és la continuació de Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), es publica anualment gràcies a la cooperació entre el Centre de Lingüística Teòrica i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Aquesta revista publica volums monogràfics que presenten articles de recerca sobre l’estudi formal de les llengües.

Catalan Journal of Linguistics

The main purpose of the Catalan Journal of Linguistics (CatJL) is to publish research papers concerned with the structure of particular languages from the wider perspective of a general theory of the human language.

Grown out of its predecessor, the Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), this yearly publication is made possible thanks to the cooperation of the Centre de Lingüística Teòrica of the UAB with the Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

This journal publishes monographic volumes (under commision) that feature research papers devoted to the formal study of languages.

Volume 17:  The perfect issue (2018)

[show-book] Error: No book found with this title.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat