Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Laura Arias

Laura Arias

Becària FI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
laura.arias@uab.cat

Nayat Astaiza

Nayat Astaiza

Doctoranda

Doctorat Filologia Espanyola
nayat.astaiza@e-campus.uab.cat

Domenico Baglioni

Domenico Baglioni

Doctorand

Doctorat Filologia Espanyola
domenico.baglioni@e-campus.uab.cat

Alessandro Bigolin

Alessandro Bigolin

Becari FPI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
alessandro.bigolin@uab.cat

Lorena Castillo

Lorena Castillo

Doctoranda

Ciència Cognitiva i Llenguatge
lorena.castillo@uab.cat

Bernat Castro

Bernat Castro

Doctorand

Ciència Cognitiva i Llenguatge
bernat.castro@uab.cat

M. Pilar Colomina

M. Pilar Colomina

Doctoranda

Ciència Cognitiva i Llenguatge
mariapilar.colomina@uab.cat

Iman el Hadef Hammad

Iman el Hadef Hammad

Doctoranda

Ciència Cognitiva i Llenguatge
iman.elhadef@e-campus.uab.cat

Irene Fernández Serrano

Irene Fernández Serrano

Becària FPU

Ciència Cognitiva i Llenguatge
irene.fernandez.serrano@uab.cat

Albert Fontich

Albert Fontich

Doctorand

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
albert.fontich@e-campus.uab.cat

Tingting Hou

Tingting Hou

Doctorand

Doctorat Filologia Espanyola
tingting.hou@e-campus.uab.cat

Jiaqi Huang

Jiaqi Huang

Doctorand

Doctorat Filologia Espanyola
jiaqi.huang3@e-campus.uab.cat

Seunghwa Kang

Seunghwa Kang

Doctorand

Doctorat Filologia Espanyola
seunghwa.kang@e-campus.uab.cat

Alejandra Keidel

Alejandra Keidel

Becària FPI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
alejandra.keidel@uab.cat

Yihang Liu

Yihang Liu

Doctoranda

Doctorat Filologia Espanyola
yihang.liu@e-campus.uab.cat

Paolo Morosi

Paolo Morosi

Becari FI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
p.morosi1994@gmail.com

Tala Nazzal

Tala Nazzal

Becària

Ciència Cognitiva i Llenguatge
tala.nazzal@e-campus.uab.cat

Roser Ossorio

Roser Ossorio

Doctoranda

Estudis Avançats Llengua i Literatura Catalana
roser.op.16@gmail.com

 

Oriol Quintana

Oriol Quintana

Doctorand

Ciència Cognitiva i Llenguatge
oriol.quintana@uab.cat

Tiago Rama

Tiago Rama

Becari

Ciència Cognitiva i Llenguatge
tiago.rama@e-campus.uab.cat

Hyun Joon Rhee

Hyun Joon Rhee

Doctorand

Ciència Cognitiva i Llenguatge
yerayrhee@gmail.com

Cristina Ruiz Alonso

Cristina Ruiz Alonso

Becària FI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
cristina.ruiz.alonso@uab.cat

Sebastià Salvà

Sebastià Salvà

Doctorand

Ciència Cognitiva i Llenguatge
sebastia.salva@uab.cat

Silvia Serret

Silvia Serret

Doctoranda

Ciència Cognitiva i Llenguatge
silvia.serret@uab.cat

Evripidis Tsiakmakis

Evripidis Tsiakmakis

Becari FPI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
evripidis.tsiakmakis@uab.cat

Ziwen Wang

Ziwen Wang

Becari FI

Doctorat Filologia Espanyola
ziwen.wang@e-campus.uab.cat

Jin Yan

Jin Yan

Doctoranda

Doctorat Filologia Espanyola
Jin.Yan2@e-campus.uab.cat

Jingtao Zhu

Jingtao Zhu

Doctorand

Ciència Cognitiva i Llenguatge
zjt19890109@163.com

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat