Membres

Members

Professors – investigadors

Investigadors – doctors

Becaris i doctorands

Celina Agostinho

Celina Agostinho

Becaris i doctorands

Becària FPI
CelinaFilipa.Mendes@uab.cat

Laura Arias

Laura Arias

Becaris i doctorands

Becària FI
laura.arias@uab.cat

Lorena Castillo

Lorena Castillo

Becaris i doctorands

Becària PIF
lorena.castillo@uab.cat

Bernat Castro

Bernat Castro

Becaris i doctorands

Becari FPU
bernat.castro@uab.cat

M. Pilar Colomina

M. Pilar Colomina

Becaris i doctorands

Becari FPU
mpilarcolominas@gmail.com

Isabel Crespí

Isabel Crespí

Becaris i doctorands

Becària FPU
isabel.crespi@uab.cat

Irene Fernández Serrano

Irene Fernández Serrano

Becaris i doctorands

Becària FPU
irene.fernandez.serrano@uab.cat

Elías Gallardo

Elías Gallardo

Becaris i doctorands

Tècnic de suport a la recerca
gallardoelias@gmail.com

Feifei Li

Feifei Li

Becaris i doctorands

Becària China Scholarship Council
fei.er99@hotmail.com

Anna Paradís

Anna Paradís

Becaris i doctorands

Doctoranda
anna.paradis@uab.cat

Oriol Quintana

Oriol Quintana

Becaris i doctorands

Becari FPU
oriol.quintana@uab.cat

Pablo Rico

Pablo Rico

Becaris i doctorands

Doctorand
pablo.rico@uab.cat

Sebastià Salvà

Sebastià Salvà

Becaris i doctorands

Doctorand
sebastia.salva@uab.cat

José Segovia Martín

José Segovia Martín

Becaris i doctorands

Doctorand
jisigmami@gmail.com

Dària Serés

Dària Serés

Becaris i doctorands

Becària PIF
daria.seres@uab.cat

Silvia Serret

Silvia Serret

Becaris i doctorands

Becària FPI
silvia.serret@uab.cat

Evripidis Tsiakmakis

Evripidis Tsiakmakis

Becaris i doctorands

Becari FI
evripidistsi@gmail.com

Jingtao Zhu

Jingtao Zhu

Becaris i doctorands

Doctorand
zjt19890109@163.com

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat