Gemma Rigau – La intrigant pronominalització d’algunes expressions de mesura temporal

Seminari del CLT

La intrigant pronominalització d’algunes expressions de mesura temporal

GEMMA RIGAU (UAB)

Divendres, 18 de desembre de 2020
Hora 15:30
Seminari en línia

Enllaç a la reunió

Data

18 Des, 2020

Hora

15:30 - 17:00

Lloc

Seminari del CLT en línia
Centre de Lingüística Teòrica

Organitza

Centre de Lingüística Teòrica
(+34) 93 581 23 72
cr.clt@uab.cat
Web
http://filcat.uab.cat/clt/
Gener 2021
Febrer 2021
Març 2021
No hi ha activitats previstes