E.Bonet – Al·lomorfia i segments flotants

Seminari del CLT

Al·lomorfia i segments flotants

EULÀLIA BONET (UAB)

Divendres, 7 de maig de 2021
Hora: 15:30
Seminari en línia

Enllaç al seminari

 

Resum
La naturalesa i el tractament del que es coneix com a al·lomorfia amb condicionament fonològic ha suscitat molta controvèrsia dintre de la gramàtica generativa. Emparant-se en la idea de la modularitat de la gramàtica, algunes propostes han recorregut al confinament de la selecció d’al·lomorfs a les entrades lèxiques (p. ex. Embick 2010) mentre que altres han intentat negar la naturalesa al·lomòrfica d’un subconjunt dels casos a base d’enriquir amb segments flotants la representació dels exponents (p. ex. Scheer 2016). En aquesta xerrada es contrastaran aquestes dues propostes amb la que es basa en inputs múltiples dintre de la teoria de l’optimitat (Mascaró 1996, Tranel 1996 et seq) per defensar la millor adequació d’aquesta última.

Data

07 Mai, 2021

Hora

15:30 - 17:00

Lloc

Seminari del CLT en línia
Centre de Lingüística Teòrica

Organitza

Centre de Lingüística Teòrica
(+34) 93 581 23 72
cr.clt@uab.cat
Web
http://filcat.uab.cat/clt/
No hi ha activitats previstes