DIASINES III: Diacronía en el Atlas Sintáctico del Español

27 d’abril de 2021

DIASINES III: Diacronía en el Atlas Sintáctico del Español

VIA TEAMS

Enllaç a la sessió

 

Data

27 Abr, 2021

Hora

9:45 - 18:15

Lloc

Videoconferència
Centre de Lingüística Teòrica

Organitza

Centre de Lingüística Teòrica
(+34) 93 581 23 72
cr.clt@uab.cat
Web
http://filcat.uab.cat/clt/
No hi ha activitats previstes