Defensa de tesi doctoral: José Segovia Martín (UAB)

Doctorand: José Segovia Martín (UAB)

Títol de la tesi: Restriccions socials i cognitives en l’evolució de variants transmeses culturalment: models, experiments i teoria

Direcció: Sergi Balari / Mónica Tamariz-Martel

Data: 2 de juliol del 2020, 11h

Emissió de la defensa en directe: 
Reunió de Teams

Data

02 Jul, 2020

Hora

11:00 - 14:00

Lloc

Defensa de tesi doctoral en línia