Defensa de tesi doctoral: Dària Serés (UAB)

The Expression of Genericity in Languages with and without Articles

Doctoranda: Dària Serés (UAB)

Títol de la tesi: L’expressió de genericitat en llengües amb article o sense

Directores: M.Teresa Espinal i Olga Borik

Data: 28 de maig del 2020, 15h

Emissió de la defensa en directe: 
Join Teams Meeting

 

tesi daria seres

Data

28 Mai, 2020

Hora

15:00 - 18:00

Lloc

Defensa de tesi doctoral en línia