Activitats

Activities

Activitats recents

A continuació donem una relació de les activitats científiques més destacades que han estat organitzades pel CLT o bé les activitats en què els membres del grup han tingut una participació destacada.

Next, we provide you with a list of the most relevant scientific activities organized by the CLT, and the activities in which the members of the group have played a role.

Calendari d'activitats | Congressos | Cursos i cicles | Seminaris del CLT | Grups de lectura | Lectures de tesis doctorals

 

 

Calendari d'activitats


Calendari del Centre de Lingüística Teòrica (en blau) + Calendari de Ling Alert (en verd) (vegeu http://lingalert.com/):

 

 

Anar a l'índex d'activitats

Congressos

Satellite Workshop of the 12th Old World Conference in Phonology (OCP 12)

27th January 2015

Organized by Joan Mascaró (CLT/UAB), Eduard Artés (CLT/UAB), Eulàlia Bonet (CLT/UAB) and Teresa Cabré (CLT/UAB).

Workshop on "Exceptionality in phonology".
Keynote speaker: Kie Zuraw (UCLA).

More information: http://www.ub.edu/ocp12/workshop/

This workshop is part of the 12th Old World Conference in Phonology (OCP 12), from the 28th to 30th of January, 2015, that will be held at the Facultat de Lletres (UB) and hosted by the Department of Catalan Philology.

More information: http://www.ub.edu/ocp12/

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB


Anar a l'índex d'activitats

Workshop on Negation

18-19 de desembre de 2014

Workshop on Negation: theoretical and empirical investigations

Lloc: Residència d'Investigadors, Barcelona

Organitzat per M. Teresa Espinal i Susagna Tubau

Lloc: Residència d'Investigadors, Barcelona (C. Hospital, 64)


Anar a l'índex d'activitats

Cursos i cicles

 

Per determinar.

Anar a l'índex d'activitats

 

Seminaris del CLT

 

Contacte curs 2014-2015: Ángel J. Gallego

Divendres, 12 de desembre de 2014

Ordering restrictions of Relational adjectives in Italian and Spanish
Laura Bortolotto (CLT/UAB-Università Ca'Foscari Venezia)

Resum
The goal of this talk is to show that there are ordering restrictions between Relational adjectives modifying the same head noun both in Italian and in Spanish. As for Italian, my proposal is that these ordering restrictions could depend on the semantic class Relational adjectives belong to. The idea that adjectives are ordered according to semantic classes is not new: as for Qualifying adjectives, it has a long tradition (Scott 2002 and Cinque 1994,2010, among others), but it has already been applied to the syntax of Relational adjectives as well (Rae 2010). Moreover hierarchies of semantic relations have been proposed to account for ordering restrictions of modifiers outside the nominal domain (Schweikert 2005, Takamine 2010). Testing the (un)grammaticality of different orders, I will show that this hypothesis can account for Spanish data as well. The ordering restrictions found in Italian and Spanish will be compared to see whether there is evidence to claim they depend on the same hierarchy of semantic relations. Both advantages and problems of such a proposal will be discussed

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:00
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 5 de desembre de 2014

El Individuo y el Estadio, ser y estar: reafirmando una dicotomía aspectual singular
Federico Silvagni (CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 28 de novembre de 2014

V-stranding VP ellipsis in Portuguese and phasehood
Ruth Lopes (UNICAMP)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 21 de novembre de 2014

La gramática teórica y su papel en el desarrollo de las competencias básicas
Germán Cánovas (Europa International School)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 14 de novembre de 2014

Syntax-all-the-way-down and the three (?) lexical categories
Phoevos Panagiotidis (University of Cyprus)

Resum
A syntax-all-the-way-down approach (Marantz 1997, Harley and Noyer 2000) takes the same combinatorial mechanism to lie behind both word-building and sentence-building. The consequences for categorisation, i.e. the creation of nouns, verbs, and adjectives, are explored in Arad (2003; 2005) and in further work by Marantz and Harley, among others. In this talk we will explore how the syntax-all-the-way-down approach interacts with a drive to understand lexical categories as primitives, to understand what they really are; we will also examine the categorial status of adjectives, which (surprisingly) seem not to belong to the same natural class as nouns and verbs.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 7 de novembre de 2014

SE constructions and Locative constituents in Brazilian Portuguese: questions in a diachronic and synchronic perspective
Sonia Cyrino (U. de Campinas) & Juanito Avelar

Resum
In this talk, I present data that suggest some contribution of African languages in the formation of Brazilian Portuguese, specifically in the appearance of prepositional locative constituents  that occur in subject position. I show the behavior of prepositional locative constructions in impersonal/indefinite SE constructions in the 19th century in order to check whether there is a relationship between the demise of subject-verb agreeemnt and the appearance of prepositional phrases in subject position in Brazilian Portuguese.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202


Divendres, 31 d'octubre de 2014

Successive cyclicity, word order and the double-V2 rule in Dinka and Mòcheno
Federica Cognola (Università degli Studi di Trento)

The parallels in the distribution of OV/VO word orders, extraction and cyclic movement between the two fully unrelated languages Dinka (Nilo-Sarahan, South Sudan, cf. Andersen 1991 and subsequent work, van Urk/Richards to appear) and Mòcheno (Germanic, Northern Italy) are shown to follow from the presence of an EPP feature on both C° and V° which forces one XP to form a Spec/head configuration with the verb in both phases (double V2 rule). The asymmetries between them derive from the fact that the same syntactic structure is associated with different semantics in the two languages, and that low V2 always involves the non-finite verb form in Mòcheno, and both finite and non-finite verb forms in Dinka.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 17 d'octubre de 2014

AQUEST SEMINARI HA ESTAT CANCEL·LAT

Prevalence of Spanish SLI in a semi-isolated population
 Myriam Cantú (UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 10 d'octubre de 2014

El sufijo –ta en yaqui: una aproximación a su caracterización
 Denisse Martínez (Universidad de Sonora)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 3 d'octubre de 2014

Marcado diferencial: el extraño caso del objeto directo en español
 Francesc Roca (UdG) i Francisco Ordóñez (Stony Book University)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Dimarts, 16 de setembre de 2014

Labeling, subjects and freezing effects
 Luigi Rizzi (U. of Geneve/U. of Siena)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 16:00
Aula: Sala de Juntes, B7-0025

 

Anar a l'índex d'activitats

Grups de lectura


Si vols participar en els grups de lectura, si us plau registra't aquí. Necessitaràs una contrasenya per poder accedir a les lectures de cada grup.

If you want to participate in the reading groups, please register here. You will need a password to have access to the readings for each group.

Per determinar.

 

Anar a l'índex d'activitats

 

Lectures de tesis doctorals


Dimarts, 9 de desembre de 2014

Russian Instrumental Nominals. A Contrastive Analysis with Catalan.
Lidia Bogatyreva

Resum
Aquesta tesi investiga les propietats sintàctiques i semàntiques dels noms que porten el cas instrumental en rus, pretenent descobrir quina posició sintàctica ocupen aquests noms i quina mena de correspondència existeix entre la seva posició estructural i la interpretació que poden obtenir.

L’objectiu principal d’aquest treball és caracteritzar els noms en instrumental en la interfície de sintaxi i semàntica. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’analitzen diferents tipus de noms en instrumental: els predicats nominals, els noms cognats i els noms en instrumental que combinen amb certs grups de verbs.

Des del punt de vista sintàctic, defensem que l’assignació del cas instrumental en rus és estructural i demostrem que tots els noms en instrumental comparteixen la mateixa estructura sintàctica: el cas instrumental s’assigna al nom en la posició de complement de la projecció funcional F que denota coincidència central.

Des del punt de vista semàntic, argumentem que el cas és una de les eines que la Gramàtica Universal fa servir per distingir entre diferents tipus de noms, entre els que són arguments canònics i els que són modificadors. Argumentem que els noms en instrumental o bé denoten propietats, o bé s’interpreten com a modificadors de la variable eventiva del predicat.

Aquesta tesi, d’una banda, presenta una anàlisi comuna per a diferents tipus de noms en cas instrumental, la qual cosa no s’havia fet en els treballs lingüístics anteriors. D’altra banda, dóna una perspectiva interlingüística al tema, establint connexions sintàctiques i semàntiques entre els predicats nominals i els noms cognats en rus i en català. 

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 10:00
Aula: Sala d'Actes (B7/1056)

 

Anar a l'índex d'activitats

Dimecres, 17 de setembre de 2014

Intervention effects and the acquisition of relativization and topicalization in Chinese.
Shenai Hu

Resum
This thesis is about the acquisition of relativization and topicalization in Chinese. Through a series of experimental studies, I obtain the following results. First, a disadvantage of object relatives holds in comprehension and in production for children from three to seven years of age. Second, subject relatives are also difficult to comprehend and elicit a variety of errors from children up to six years of age. Third, a large use of resumptive NPs is observed in production across age groups (including adults); for many adult native speakers of Mandarin Chinese, relative clauses with resumptive NPs are acceptable in spoken Chinese. Fourth, children from three to six years of age understand sentences featuring object topicalization as well as those featuring subject topicalization; on both structures children perform at ceiling at five years of age.

The noted difficulty of object relatives is captured by the Relativized Minimality approach. I propose that structural intervention of the subject within the chain connecting the relative head and its copy is the source of the difficulty. With respect to topicalization, the results are interpreted by assuming that topicalization in Chinese does not involve A’-movement, but an anaphoric relation between the empty category pro and the base-generated topic.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 9:00
Aula: Sala de Graus (B7/052)

 

Anar a l'índex d'activitats

Dimarts, 16 de setembre de 2014

Verbs in child grammar. The acquisition of the primitive elements of the VP at the syntax-semantics interface.
Paolo Lorusso

Resum
An issue in the study of language acquisition that has attracted much attention is the nature of early verbs. At around the age of 2, children start to combine words and to produce the first verbs. Verbal items appear later than nouns and refer to the relational concepts in the world that are represented in syntax through the argument structure. This dissertation aims to examine the features of the first verbal productions in Italian. Since the appearance of verbs implies the mastery of a procedure of mapping between syntactic positions and semantic roles, the topic under examination has consequences not only for the description of the timeline of the acquisition of the lexicon, but also for the definition of a general model of the interface between syntax and lexical semantics in the early stages. The proposal is that syntactic-semantic features are at work early in child grammar in determining the clausal derivation.

Verbs involve structural and idiosyncratic meaning: while structural meaning is derived by the few syntactic frames (number and features of the arguments) which a verb can appear in, idiosyncratic meaning is given by the relations in the world that each verbal root denotes. The architecture of the syntax-semantics interface for verbs implies a mapping procedure from few syntactic frames to many relations in the world and/or vice versa.

The structural meaning of early verbs is explored through an analysis of the distribution of the overt arguments and the auxiliaries in a corpus of spontaneous speech of children and adults. The results will show that the lexical classes of verbs influence the distribution of null subjects and the choice of the position in which the subjects are expressed in the sentences. Verb classes also seem at work in the selection and the distribution of the auxiliaries: children properly select auxiliaries depending on the lexical-syntactic information encoded in the VP layer.

At the age of the appearance of the first verbs, children are simultaneously learning the syntactic derivations that involve the IP and the CP layers. Some differences between child and target grammar are found in the syntactic domains used for the spell-out at syntax-phonology interface: a lower initial spell-out domain may disfavor the derivations to high clausal positions where scope discourse semantic features like Topic and Focus are checked.

Two experimental tasks are designed to observe the effects of the presence of an overt object in the VP in determining the aspectual reading. The interaction between the perfective aspect encoded in the present perfect (passato prossimo) and the lexical aspect of the VPs is investigated in the production and comprehension of perfective compound tenses. The results show that children do not use the present perfect with all verbs like adults: the aspectual information encoded in the VP, both the structural meaning linked to the projection of the objects and the idiosyncratic meaning of the verbal root, influences children’s understanding of aspectual perfective morphology till the age of 7.

The main conclusions of the present work show that the relations at syntax- semantics interface are already well established when the first verbs are uttered by children and influence the pattern of distribution of overt/null arguments, the clausal derivation to scope-discourse semantic position, and the aspectual interpretation. While we cannot determine whether the first verbs are bootstrapped by the semantic or the syntactic representations, we can argue that both the structural and idiosyncratic meanings encoded in the VPs are at work in the different stages of acquisition of a language.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 10:00
Aula: Sala de Graus (B7/052)

 

Anar a l'índex d'activitats

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css