Activitats

Activities

Activitats recents

A continuació donem una relació de les activitats científiques més destacades que han estat organitzades pel CLT o bé les activitats en què els membres del grup han tingut una participació destacada.

Next, we provide you with a list of the most relevant scientific activities organized by the CLT, and the activities in which the members of the group have played a role.

Calendari d'activitats | Congressos | Cursos i cicles | Seminaris del CLT | Grups de lectura

 

 

Calendari d'activitats


Calendari del Centre de Lingüística Teòrica (en blau) + Calendari de Ling Alert (en verd) (vegeu http://lingalert.com/):

 

 

Anar a l'índex d'activitats

Congressos

Workshop d'estudiants en sintaxi, semàntica i fonologia

5 i 6 de juny de 2014

11th Student Workshop on Syntax, Semantics and Phonology (11th WoSSP)

Organitzat per Eduard Artés (CLT/UAB) i Javi Fernández (CLT/UAB)

 

Anar a l'índex d'activitats

Workshop sobre ambigüitat

3 i 4 de març de 2014

Workshop on Ambiguity and the Design of Language

Organitzat per Jordi Fortuny (UB), Bernat Corominas-Murtra (Medizinische Universität Wien) i M. Teresa Espinal (CLT/UAB)

 

Anar a l'índex d'activitats

Jornades GrOC

30 i 31 de gener de 2014

Jornades GrOC

GrOC (Gramàtica Orientada a les Competències) és una iniciativa que pretén reflexionar sobre la praxi de l'ensenyament de la gramàtica a l'aula de Secundària i concretar propostes de treball orientades a millorar-la.

Dijous, 30 de gener
Sala d'Actes. Europa International School (Sant Cugat)

Divendres, 31 de gener
Auditori. Fac. de Filosofia i Lletres (UAB)

 

Anar a l'índex d'activitats

Seminari de reflexió sobre variació

12 de desembre de 2013

L’estudi de la variació sintàctica: eines pràctiques i aspectes teòrics
Organitzat per Ángel J. Gallego (CLT/UAB) i Francesc Roca (UdG)

Els objectius del seminari són:
1. Avaluar els progressos sobre l’estudi de la variació dialectal en el camp de la sintaxi.
2. Reflexionar sobre dos enfocaments a teòrics actuals: macroparàmètres i microparàmetres.
3. Intercanviar impressions sobre l’aplicació de mètodes tradicionals de l’estudi dialectal (atles, qüestionaris, etc.) i de mètodes i eines actuals (googlemaps, sistemes cartogràfics interactius, sistemes on line, etc.).
4. Comparar característiques de llengües allunyades tipològicament (català, basc, anglès) i de variants lingüístiques properes (català, castellà i francès en territoris bilingües).

Programa

Lloc: Facultat de Lletres, Universidad del País Vasco (Vitoria-Gasteiz)

09:30 BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
10:00 Myriam Uribe-Etxebarria (UPV/EHU) «Aspectual alternations and the structure of postpositions in Basque »
10:40 Víctor Acedo-Matellán (Uni. do Minho) «Diachronic variation of psych-predicates from Latin to Catalan»
11:20 PAUSA CAFÈ
11:50 Vidal Valmala (UPV/EHU) «Right Node Raising in Iberian Romance»
12:30 Cristina Real-Puigdollers (UAB-CLT) «The role of prepositions in argument structure and its cross-linguistic variation»
13:10 Ricardo Etxepare (CNRS-IKER) «The Basque evidential "omen" in the database Basyque (Basic Basque Syntactic Atlas)»
13:50 DINAR
15:30 Maia Duguine (UPV/EHU) «Towards a unified account of the interpretation of null arguments across prodrop
languages»
16:10 Francisco Ordóñez (Stonybrook University) i Francesc Roca (UdG) «DOM and clitic subspecification in Catalan Spanish»
16:50 PAUSA CAFÈ
17:20 Artiz Irurtzun (CNRS-IKER) i Urtzi Etxeberria (CNRS-IKER) «Additivity and Scalarity in Basque and Spanish»
18:00 Ángel J. Gallego (UAB-CLT) «Multiple Interrogatives in Spanish?»
18:40 CONCLUSIONS I COMIAT

Amb la participació de: Institut Ramon Llull, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat del País Basc.

 

 

Anar a l'índex d'activitats

 

Cursos i cicles

Curs de complement de formació per a estudiants de màster i doctorands

Dies: 7, 8, 9 i 10 de gener de 2014

Questions at the semantics/pragmatics interface
Maribel Romero

Department of Linguistics
University of Konstanz

Temes

 • Traditional (Hamblin, Kartunnen) semantics for wh-questions, yes/no-questions and alternative questions
 • Alternative questions: non equivalence with the corresponding wh-questions and yes/no-questions. Current analyses.
 • Yes/no-questions: weak and strong epistemic bias. Current analyses.
 • Wh-questions: non-canonical uses (with e.g. discourse particles in German). Potential analyses.

  Dies: 7, 8, 9 i 10 de gener de 2014
  Hores: de 15 a 17h
  Lloc: B7/052- Sala de graus

   

  Latex per a Lingüistes

  Impartit per Xavier Villalba

  L'objectiu d'aquest curs breu és introduir els rudiments de l'edició de textos amb LaTeX per poder crear documents acadèmics bàsics: articles, llibres i presentacions. Es posarà èmfasi en les principals necessitats dels lingüistes: numeració d'exemples, alineació de glosses, creació d'arbres i representacions semàntiques, transcripció fonètica i citacions bibliogràfiques.

  El curs no pressuposa cap coneixement previ de LaTeX, però pot ser molt convenient assistir a les sessions amb un portàtil amb el programari ja instal·lat per replicar els exercicis que farem (el podeu compartir, esclar). Aquí teniu enllaços al programari, on a més trobaré informació per instal·lar-vos-el (si necessiteu ajuda, només m'ho heu de dir):

 • Windows: el sistema MikTeX (http://www.miktex.org/) o el sistema TeX Live (http://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html) i l'editor Texmaker (http://www.xm1math.net/texmaker/) o TeXnicCenter (http://www.texniccenter.org/download/).
 • Mac: el sistema MacTeX (http://tug.org/mactex/) o el sistema TeX Live (http://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html) i l'editor Texmaker (http://www.xm1math.net/texmaker/) o TexShop (http://pages.uoregon.edu/koch/texshop/index.html).
 • Com podeu veure, cal instal·lar el sistema d'edició i un editor de textos que ens farà d'interfície i ens facilitarà la tasca.

   

  Divendres, 15 de novembre de 2013

  Sessió 1: crear un document senzill.
  L'estructura bàsica del document: articles i llibres. Aprofitar les plantilles. Els paquets, les ordres i els contextos. Numeració de seccions. Les referències creuades. Les citacions bibliogràfiques.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 10:00-12:00
  Aula: 207

   

  Divendres, 13 de desembre de 2013

  Sessió 2: eines i trucs per a lingüistes.
  La numeració d'exemples i l'alineació de glosses (el paquet Linguex). La creació d'arbres (el paquet Qtree). La transcripció fonètica (el paquet Tipa). Les representacions semàntiques i lògiques (els paquets matemàtics).

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 10:00-12:00
  Aula: 207

   

  Anar a l'índex d'activitats

   

  Seminaris del CLT

   

  Organitzador curs 2013-2014: Ángel J. Gallego

  Divendres, 30 de maig de 2014

  Per determinar
  Lucía M. García (CLT/UAB)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 23 de maig de 2014

  Per determinar
  Federico Silvagni (CLT/UAB)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 16 de maig de 2014

  Per determinar
  Elena Ciutescu (CLT/UAB)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 15 de maig de 2014

  Per determinar
  Cristina Prim (Unicamp)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 9 de maig de 2014

  Lecturas de individuo y de estadio en las nominalizaciones deadjetivales: un análisis nanosintáctico
  Antonio Fábregas (U. of Tromso)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 25 d'abril de 2014

  Per determinar
  Lidia Bogatyreva (CLT/UAB)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 11 d'abril de 2014

  Variación léxica, geolingüística y semántica cognitiva
  Carolina Julià (UAB)

  Los atlas lingüísticos constituyen fuentes de información imprescindibles para la investigación de la variación léxica. El estudio de los datos de los mapas que los conforman se ha llevado a cabo, tradicionalmente, desde una perspectiva onomasiológica (Tagliavini 1949), etimológica y, desde la publicación de los atlas de cuarta generación o supranacionales, también semasiológica y motivacional (Alinei 2002). En la conferencia que se ofrecerá, se pretende mostrar, por un lado, que la aplicación de algunos de los modelos cognitivos idealizados (Lakoff 1987) –como la metáfora, la metonimia o los esquemas de imágenes– al análisis de la variación léxica en los materiales geolingüísticos puede completar los resultados obtenidos desde la perspectiva tradicional. Por otro lado, se demostrará también que el examen cognitivo de la variación geoléxica permite dar cuenta de la existencia de un grupo de patrones de creación léxica comunes en las lenguas y que constituyen el reflejo lingüístico del modo en el que el ser humano categoriza la realidad.


  BIBLIOGRAFÍA

  Alinei, Mario (2002): «Il ruolo della motivazione nell lessico» en Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García y Xulio Sousa Fernández (eds.): Dialectoloxía e léxico, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega/Instituto da Lingua Galega, pp. 15-28.
  Lakoff, George (1987): Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind, Chicago: University of Chicago Press.
  Tagliavini, Carlo (1949): «Di alcune denominazioni della <pupilla> (studio di onomasiologia, con speciale riguardo alle lingue camito-semitiche e negro africane)», Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, III, pp. 341-378.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 4 d'abril de 2014

  The Left Periphery: Derivational or Templatic Approaches?
  Ángel J. Gallego (CLT/UAB)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 28 de març de 2014

   El adverbio «medio» en español: ¿un prefijo cuantificativo de grado aspectual?
  Cristina Buenafuentes (UAB)

  Resum
  Pese a la complejidad que suscita el adverbio "medio", apenas ha sido examinado con profundidad. En este estudio, partiendo de su tratamiento en la historia de la lexicografía y la gramática españolas, se analiza el comportamiento de "medio" a través de su documentación en distintos corpus, para llegar a definir tanto su naturaleza categorial como sus particularidades funcionales y semánticas con respecto a otras unidades con las que se suele asociar (como "casi", "algo" o "un poco"). Además, este análisis categorial se complementa con otro de tipo morfológico en el que se discute sobre su consideración como prefijo y sobre si la adquisición de esta naturaleza afijal puede observarse desde el punto de vista diacrónico.

   

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 21 de març de 2014

  Vagueness and typicality in the nominal domain: modification by Spanish adjectives of veracity
  Melania Sánchez (CSIC)

  Resum
  Adjectives of veracity such as verdadero ‘true’ or auténtico ‘authentic’ in Spanish, when in prenominal position, signal that the referent of the noun is an outstanding exemplar of the category, and, in this sense, they intensify the noun (1). However, in combination with some particular nouns, the adjective receives its literal meaning ‘not fake’ (2). In addition, natural category nouns are usually incompatible with these modifiers (3).

  (1) Paloma es una verdadera artista. ‘Paloma is a true artist.’

  (2) Quiso conocer a su verdadero padre. ‘He wanted to meet his actual father.’

  (3) ??Vimos un verdadero pájaro. ‘We saw a true bird.’

  Previous accounts have analyzed the intensifier use of equivalent modifiers in English (true, real) as degree modifiers (Morzycki 2009) or epistemic modifiers (Constantinescu 2011). In this talk, I will discuss the interaction of typicality, vagueness and veracity in these constructions. Building on Sassoon’s (2013) proposal for the internal structure of nouns, I will argue that adjectives of veracity in prenominal position always reduce the vagueness of a noun by restricting the domain in which its standard is calculated. By doing so, the standard rises and only high ranking (typical) entities are allowed in the denotation of the noun.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 14 de març de 2014

  Castling Clitics: The Spanish-Navajo connection
  Alejo Alcaraz(EHU/UPV)

  Resum
  I will bring new empiral evidence showing that certain Spanish dialects (Western Chiapas, South Paraguayan,etc) have developed a series of clitic clusters whose morpho-syntactic properties reveal that such clitic clusters are the spitting image of  the direct/inverse voice alternation found in some Athabaskan languages. Additionally, I hope to show how those clitic cluters emerged diachronically in Spanish.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 7 de març de 2014


  Aplicatius, calleu. Ditransitivitat, alternances acusatiu/datiu i variació silent
  Anna Pineda (CLT/UAB)

  Resum
  L’objectiu d’aquest seminari és presentar el funcionament i les característiques d’un nucli funcional relativament desconegut, l’aplicatiu. Bàsicament, es tracta d’un nucli que serveix per introduir en l’estructura arguments extra, generalment datius, i relacionar-los de maneres diferents (meta, posseïdor, beneficiari, etc.) amb la resta d’arguments. El terme aplicatiu s’usà originàriament en la literatura sobre les llengües bantu, en les quals abunden estructures verbals que afegeixen un argument a l’oració i que es tradueixen també en un afix verbal. Per a autors com Marantz (1984, 1993), aquest afix era de fet un nucli verbal responsable d’assignar el paper temàtic a l’argument afegit o aplicat (que podia ser no només meta o beneficiari sinó també locatiu o instrumental). Tant Baker (1988) com Marantz (1993) han argumentat que la construcció aplicativa d’aquestes llengües i la construcció de doble objecte (CDO) que trobem en llengües com l’anglès (Andreu gave Joan a book) són una mateixa cosa, i han apostat per la postulació d’un morfema aplicatiu, ara sense correlat fonològic, en el cas de la CDO anglesa. La proposta de Pylkkänen (2002, 2008) recull la visió de Marantz sobre les ditransitives en diverses llengües i també les anàlisis de clàusula reduïda de Kayne (1984) i de morfema zero de Pesetsky (1995). Unes propostes i les altres difereixen quant a la ubicació exacta de l’OI, dins o fora del SV. Pylkkänen proposa finalment conciliar aquestes dues tradicions amb la distinció entre aplicatius alts i baixos. McGinnis (2001a,b, 2004, 2005, 2008) relaciona aquesta distinció amb les fases.

  Parlarem també de les propostes (Cuervo 2003a,b, 2008, Fournier 2010, Diaconescu & Rivero 2007; Morais & Salles 2010) que s’han fet sobre els aplicatius i l’existència de CDO en llengües romàniques (sobretot espanyol, francès, romanès i portuguès). Procurarem mostrar en quins aspectes poden millorar-se, amb l’objectiu d’oferir una visió coherent del panorama panromànic, incloent-hi el català. L’opcionalitat del doblat de clític datiu en la CDO romànica serà un punt central de la nostra proposta, i en donarem compte a partir de la noció de variació silent (Sigurðsson 2004, Kayne 2005). Si hi ha temps, presentarem també dades del basc.

  Finalment, veurem com una diferència en el nucli funcional aplicatiu pot ser la responsable de les alternances acusatiu/datiu en les llengües romàniques (i en basc), del tipus El telefonen/Li telefonen, El peguen/Li peguen, El roben/Li roben.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Dimecres, 5 de març de 2014

  Heritage Speaker Bilingualism: Exploring their differences to monolinguals
  Jason Rothman (University of Florida)

  Resum
  In this talk, we will explore who heritage speaker bilinguals are and why they are (so often) different from monolinguals of the same language in adulthood.  We will examine some empirical evidence from European and Brazilian Portuguese (properties of inflected infinitives) as well as Spanish (the syntax of referential pronominal subjects and their pragmatic distribution) as heritage languages in the context of the US.  Ultimately, I will conclude that some of these differences can be explained by what Pires and Rothman (2009) label as Missing Input Delimitation (MID) and also argue against the notion of so-called incomplete acquisition as a label to define HS knowledge.


  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 12:00-13:30
  Aula: B7/1056

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 28 de febrer de 2014

  On the semantic and syntactic differences between locative a and en in Catalan
  Víctor Acedo-Matellán (Universidade do Minho) & Cristina Real Puigdollers (CLT/UAB)

  Resum
  In this work we study the semantic and syntactic properties of Catalan locative prepositions a and en. We argue that these are two different prepositions and not just two allomorphs of the same locative preposition, as shown by the fact that they display different c-selection properties (e.g. dormir a/*en l'hotel vs. dormir en/*a hotels). Here we concentrate on one of the contexts in which a and en seem to be in free distribution and which has not been studied before, namely, PPs with a universally quantified singular DP complement (e.g. a/en tot el territori). In this case, a and en-PPs show a striking difference: while the universal quantifier appears to have wide scope with respect to negation with en-PPs, the universal quantifier is interpreted below the negation with a-PPs (e.g. No han trobat aquesta espècie a/en tot el territori). We explore an account that adopts Svenonius’s (2010) hierarchical structure of locative Ps. We claim that en lexicalises the tree down to the AxPart operator, inducing the interpretation that the Ground has in fact no axial parts and must be interpreted as a whole. The differences in the semantic interpretation of a- and en-PPs is not related to the differences in the scope of the universal quantifier wrt. negation, but with the fact that en-PPs force a collective interpretation of the Ground.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 21 de febrer de 2014

  Pro-drop radical, ausencia de concordancia verbal y morfología aglutinante: una propuesta unificada
  Adriana Fasanella (CLT/UAB) & Carlos Rubio (CLT/UAB)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 14 de febrer de 2014

  La duplicación verbal en chino mandarí
  Qiuyue Zhong(CLT/UAB)

  Resum
  En este trabajo nos centramos en las propiedades sintácticas, semánticas y pragmáticas de los dos verbos en las duplicaciones: ¿Por qué los verbos se duplican? ¿Cómo se duplican los dos verbos y por qué se duplican de tal manera? ¿Qué relaciones existen entre los dos verbos? Demostramos que la duplicación de los verbos en estas expresiones no tiene que estar relacionada con otras estructuras, puesto que este fenómeno posee su propia propiedad sintáctica, semántica y pragmática. Siguiendo la proyección cartográfica (Rizzi 1997, etc.) analizamos la estructura informativa de estas duplicaciones. De tal manera, no sólo manifestamos la naturaleza de la duplicación verbal en chino Mandarín, sino también argumentamos las relaciones entre los dos verbos. Como los verbos se duplican de una forma particular en chino Mandarín, proponemos un análisis del motivo de la particular duplicación y explicamos las diferencias entre las duplicaciones de categorías distintas en base a nuestro análisis sobre la estructura interna de la estructura.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 24 de gener de 2014

  En torno al fenómeno de la miratividad: un análisis comparativo entre el español y el coreano
  Yeray Rhee (UAB)

  Resum
  Según DeLancey (1997), la miratividad (o admiratividad) es una categoría gramatical que expresa la sorpresa del hablante ante una información nueva o inesperada. Lo interesante es que la miratividad es una categoría semántica universal pero no en todas las lenguas se manifiesta morfológicamente. Como el español es una lengua que no posee morfemas específicos para la expresión de la miratividad, este trabajo tiene como objeto explorar si el español tiene una o varias construcciones gramaticales para expresar la miratividad. Para la investigación se analizarán las oraciones mirativas del coreano ya que es una lengua que posee morfemas específicos para la expresión de este fenómeno. A partir de las características pragmáticas y sintácticas de las oraciones mirativas del coreano se propondrá que en español las siguientes construcciones pueden tener valor mirativo: 1) una construcción independiente introducida por conque, 2) una oración declarativa con entonación mirativa, 3) una constucción independiente introducida por si.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 20 de desembre de 2013

  Is everybody there? Looking for ProcP in Romance verbs
  Ma. Eugenia Mangialavori Rasia (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Argentina)

  Resum
  Many proposals have been made to elucidate the way in which the meaning and the morphosyntax of event structure are related (Jackendoff 1990, Grimshaw1990, Travis 2000, Borer 2005, Hale&Keyser 2002 i.a.); the general wisdom being that the syntactic projection of arguments correlates with event structure. On the other hand, there has been a lively debate surrounding the causative–inchoative alternation, where a major point of contention has been the direction of lexical derivation (causativization/anticausativization ). Here, by following a syntactic decompositional view of core verbal meaning in Spanish deadjectival verbs, we will set out to account for certain variability and systematicity of argument-structure realizations. Specifically, we want to entertain the idea that the causation event does not necessarily embed/implicate a process projection, and that the latter may, actually, not be present in change-of-state verbs; indeed, Romance delivers empirical patterns suggesting so. In particular, we will focus on the fact that, besides the alternation between the well-known inchoative (ergative) and causative (transitive) structures, Romance renders an additional alternative, featuring the Initiator as sole argument; thus yielding three possible argument realizations. This draws an interesting contrast with languages like English in at least two respects: not only either participant can be realized in the monoargumental version in Romance (Undergoer can go unspecified), but there is no mechanism guiding the interpretation of the unique DP as Undergoer of the change.

 • (1) where A=[Initiator] and B=[Undergoer]
 • a. AvB El chocolate engorda a los niños (Chocolate makes kids fat)
 • b. Bv Los niños engordan (Kids get fat/gain weight)
 • c. Av El chocolate engorda (Chocolate is fattening).

 • Broadly speaking, there is a basic primitive rule of event composition, whereby the (lexical)syntax of the event structure of these verbs is classically assumed to feature two basic components: cause and process (the former [if present] causally implicating the latter; cf. Hale & Keyser 1993 i.a.). These subevents are (allegedly) ordered in a hierarchical embedding relation (Init embeds on top of Proc), assuming that participant relations are built up recursively from successively embedded (sub)event descriptions in first-phase syntax. However, since data like (1) suggests that both the initiational [Init] and the Process [ProcP] layers are optional (may be overtly realized or not) in Romance, we must define whether we are facing a complex structure with unrealized projections, or if either subevent (with the corresponding projection filled by the DP denoting the subject of the particular subevent) can occur independently, assuming that there is a general combinatorial semantics that interprets the (lexical/first-phase) syntactic structure in a regular and predictable way, and that the semantics of event structure and event participants is read directly off the structure (Ramchand 2008:42), and not directly off information encoded by lexical items. Since Romance does not provide us with any overt morphological indicator of such derivational process or eventive complexity, the other option would be to assess if any evidence can be gleaned from the aspectual properties of these constructions, assuming that the absence of an Undergoer should correlate with the absence of its corresponding eventive projection. Indeed, whereas (deadjectival) degree achievement verbs in English are prototypically argued to be [proc] verbs (Ramchand 2008:91), data indicates that Romance Av versions may not feature a process, as they do not pass classical tests like (i) endpoint/framing adverbials, (ii) progressive phrases, (iii) perfective morphology or absolute constructions (completion); in sheer contrast with the ergative (Bv) and transitive (AvB) variants . Accordingly, aspectually-oriented tests would also deliver further evidence conforming to Ramchand’s intuition about Init being a state. Hence, empirical data suggests that, against the general wisdom, change-of state verbs may not contain [proc] in their lexical specification —thus adding a [(Init), (Proc), Path] layout to the options classically entertained. This is, absence of the Undergoer could be taken as indication of this portion not being encoded in the lexical specification of the verb in Romance, but compositionally built in a later step of the derivation; otherwise, cases like ‘El chocolate engorda’ would instantiate an argument filling a projection absent in the lexical entry [Init], and a projection [ProcP] lexically specified taking no argument (thus violating the requirement that all subevental projections must have a filled specifier, Ramchand, 2003: 27) . Thus, the proposal here amounts to the claim that a verb may present a single coherent path which can be assembled with an Initiational projection, with or without dynamic portion (Proc) . In this sense, the lack of a morhosyntactic realization of an argument nicely correlates with the eventive (-process) properties of the Romance Av version.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 29 de novembre de 2013

  Verb Meaning and Combinatory: A Corpus Based Study of Spanish Change of State Verbs in Context
  Alexandra Spalek (UPF)

  Resum
  What belongs to the meaning of a verb has long been a controversial issue in linguistic theory. Certainly, the meaning of a verb determines the range of situations in the world that it can be used to describe. However, when a verb is used in a sentence describing an event, it is packed together with many other elements, which contribute to the description of the event as well. This way it becomes enormously difficult to tear apart the lexical meaning from the contextually established meaning components of an event described by a verb.
  This talk is concerned with the semantics of change of state verbs in Spanish and their wide combinatorial capacity attested in corpus. The crucial question to tackle is what this wide combinatorial capacity of verbs means for the semantics of the verb. In order to answer this question three basic areas that characterize the behaviour of a verb are explored: 1) the verb's combinatorial capacity, 2) the argument alternation possibilities and 3) the verb's aspectual behaviour. With this detailed analysis at hand I raise the question of how to account for the encountered facts within the current theoretical semantic horizon.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Dijous, 28 de novembre de 2013

  A two-plane model for double articulation
  Roberta D'Alessandro & Marc van Oostendorp (University of Leiden)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: B7/1058

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 22 de novembre de 2013

  Null objects and Bare Nominals in Brazilian Portuguese
  Sonia Cyrino (Unicamp)

  Resum
  Tomioka (2003) proposes that the cluster of properties that characterizes discourse pro-drop languages reduces to the fact that these languages allow bare NP arguments. Since languages allow null NP anaphora, this operation results in unrealized arguments in a language that also lacks determiners. Barbosa (2011) claims this is the case for several languages both for subject and object drop. In this talk, I will discuss her proposal for BP, taking into account the properties of null objects and bare nominals in the language.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 15 de novembre de 2013

  Nominal Expressions and Wh-Features in Spanish
  Irene Tirado (UdG)

  Resum
  There is a huge variety of syntactic structures to express exclamation in Spanish, but those considered prototypical are the ones that begin with an exclamative wh-quantifier, like qué, cómo or cuánto. However, they are not the only wh-elements that can head an exclamative sentence. In Spanish, we find different words that underwent a gramaticalization process and became degree quantifiers that can introduce a nominal exclamative expression, such vaya or menudo.

  (1) a. ¡Vaya/Menudo/Qué coche que te has comprado!
  b. ¡Vaya/Menuda/Qué casa más/tan hortera!
  c. ¡Vaya/Menuda/Qué chica!

  These particles are equivalent to items which have a [wh] feature, like qué. Accordingly, they have an expressive value, need to appear at the beginning of the sentence (as a consequence of wh-movement), and involve a gradable predicate. We will also show, though, that these elements differ in some aspects.
  The aim of this study is twofold. The first goal is to describe the similarities and differences between exclamatives headed by the prototypical wh-exclamative quantifier and those with vaya and menudo. The second one is to focus on the syntactic structure of those exclamatives sentences. On the one hand, I propose an analysis for the internal structure of the nominal phrase, assuming the parallelism between CP and DP (Abney 1987; Aboh 2004; Bastos-Gee 2011, Roca 1997, 2012; among others). On the other hand, I present an analysis for the sentential structure adopting the cartographic approach initiated by Rizzi (1997).

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 25 d'octubre de 2013

  Features, categories and parametric hierarchies: unifying universality and diversity?
  Theresa Biberauer (University of Cambridge)

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 18 d'octubre de 2013

  Continuity, structure and recursion: DP internal PP attachment in English-speaking children
  Ana T. Pérez-Leroux (University of Toronto)

  Resum
  Does children's capacity to represent and process phrase structure change during development? Recursion, (i.e., iterative self-embedding of phrasal categories) provides a crucial domain for exploring this question. A traditional line of inquiry considers whether children rely on distinct structural operations to articulate complex phrasal structure (Lebeaux 1988; Givón 2009). One operation would be classic asymmetric merge, but there may be another, more basic operation that does not yield structural depth or recursion in the narrow sense (Cowart & McDaniel 2010; Hornstein 2009). Since certain forms of phrasal recursion are parameterized and thus must be learned by children (Snyder & Roeper 2005; Roeper 2011; Pérez-Leroux et al 2012), we ask the following question: To what extent is recursion available to children in the nominal domain? Do recursive structures represent a distinct learning step from structures that are similar in complexity but do not entail recursion? If so, how can this be accounted within a minimalist framework? I will present elicited data of 50 preschoolers' production of recursive and non-recursive complex DPs (Pérez-Leroux, Castilla, Bejar, Massam & Peterson 2013).

  (1) Recursive condition: Which bird got the worm?
  [The bird [on the alligator [in the water]]]

   

  (2) Non recursive condition:

  Which plate got broken?
  [The plate [under the table] [with oranges]

   

  Results show statistical differences between DP types, as well as differences in the association between ability and working memory for the recursive but not for the non-recursive condition.
  We argue that the difference is not explained in structural terms, but in the interface between computation and interpretation, which is best articulated in term of phases (Arsenijevic, B. & Hinzen, 2012).

  References
  Arsenijevic, B. & Hinzen, W. (2012) On the Absence of X-within-X Recursion in Human Grammar. Linguistic Inquiry, 43, 423-440. Givón, T. 2009. The genesis of syntactic complexity. Amsterdam, Benjamins. Kidd, E. & Edith Bavin. 2007. Lexical and referential influences on online spoken language comprehension: A comparison of adults and children. First Language 27. 29-52. Hornstein, N. 2009. A theory of syntax: minimal operations. Cambridge UP. Lebeaux, D. 1988. Language acquisition and the form of the grammar. Ph.D. dissertation, U of Massachusetts at Amherst. McDaniel, D., McKee, C., and Garrett, M. F. (2010) Children's sentence planning: Syntactic correlates of fluency variations. Journal of Child Language, 37, 59-94. Pérez-Leroux, A.T., A. P. Castilla-Earls, S. Bejar and D. Massam. To appear. Elmo's sister's ball. The development of nominal recursion in children. Language Acquisition. Roeper, T. & W. Snyder. 2005. Language learnability and the forms of recursion. In DiSciullo UG and External Systems, 155-169. Amsterdam: John Benjamins. Roeper, T. 2011. The acquisition of recursion: How formalism articulates the child's path. Biolinguistics 5. 57-86.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 11 d'octubre de   2013

  Measure Verbs as verbs of possession
  Cristina Real Puigdollers (CLT-UAB)

  Resum
  Measure Verbs (MVs; e.g., weigh, last, cost, etc) are stative verbs that attribute a measure to its subject along a scale specified by the verbal root: weight, duration or cost, for example. These predicates appear with a quantificational element, a Measure Phrase (MP), which gives us the exact value that the subject occupies in the scale. For example, in the sentence, John weighs seventy kilos, the verb assigns a quantificational value (‘seventy kilos’) to the subject (‘John’) with respect to a scale (‘weight’). MVs in Romance pose two puzzles for linguistic theory: (i) they are variable behavior verbs regarding unaccusativity, and (ii) they appear with a complement, an MP, that exhibits properties of both an argument and an adjunct. This paper proposes that MVs have an underlying possessive structure of the type proposed in den Dikken (1997) and Kayne (1993).  Building on Kayne (1993), and in the spirit of Harves and Kayne (2012), I propose that the variable behavior of Measure Verbs in Romance is related to the existence of be and have patterns to express possession. be and have patterns are, on the one hand, unaccusative and transitive and, on the other, have a PP-complement and an NP-complement, respectively. The argument structure of these predicates contributes to the argument or adjunct status of the complement, which is better understood in terms of the NP/PP complement distinction. By doing so, both puzzles can be explained in a unified way. Finally, I argue that the be/have pattern of measure expressions is also tied to the distribution of (in)direct MP modification across languages (Schwarzschild 2005).

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 4 d'octubre de   2013

  On the syntax of English minimizers
  Susagna Tubau (CLT-UAB)

  Resum
  English minimizers like (not) a/one word, (not) a/one bit and (not) sleep a/one wink can behave like negative quantifiers (NQs) or like polarity items (PIs). In this paper I claim that such changing behaviour lends support to an analysis of NQs as decomposable syntactic objects (i.e., as PIs that may only optionally merge with a negative operator, Op¬). English minimizers are assumed to be Num(eral) P(hrase)s that are associated with an even Focus particle that projects into a Foc(us)P. Op¬ has flexible merging possibilities: it can merge in Spec, FocP, thus motivating Quantifier Raising of the focused constituent to an IP-adjoined position where negation can take sentential scope, or it can be first-merged in a position above the vP, independently from the rest of the minimizer structure, which behaves like a PI. The structural position of Op¬ determines its Spell-Out (i.e., either as not or as -n’t), whereas the wide distribution of the even Focus particle with respect to negation and NumP follows from the fact that FocP can merge right on top of NumP, or higher, on top of vP.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 15:30
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

   

  Dilluns, 16 de setembre de 2013

  Grammatical abilities in autism. Binding in Greek and beyond.
  Arhonto Terzi (Technological Educational Institute of Patras)

  Resum
  Recent studies on the grammar of English-speaking individuals with autism (ASD) revealed problems on binding of reflexive pronouns (Principle A), see Perovic et al. (2012). This was an unexpected finding, given that Principle A is acquired early by typically developing (TD) children, hence, if the pattern were to hold crosslinguistically, it could point towards a deficit specific to ASD. To this effect, we studied Principle A and B in Greek, the latter with both strong and clitic pronouns.
  The population tested consisted of 20 high functioning children with ASD and their TD controls, individually matched on a vocabulary test. Children with ASD did not perform worse on binding of reflexives, but scored lower than TD on binding of clitic pronouns. In a follow up study, they were found to also perform lower on the production of clitics, potentially rendering clitics a vulnerable domain in ASD. We conjecture that this is related to their lack of knowledge of the extragrammatical conditions under which clitics are used, potentially affecting binding of clitics. As for reflexive pronouns, we discuss our findings in light of the role of high vs. low functioning groups in ASD.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 12:00
  Aula: B11/292

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Grups de lectura


  Si vols participar en els grups de lectura, si us plau registra't aquí. Necessitaràs una contrasenya per poder accedir a les lectures de cada grup.

  If you want to participate in the reading groups, please register here. You will need a password to have access to the readings for each group.

  Grup de lectura sobre nanosintaxi


  A càrrec d'Antonio Fábregas(U. of Tromso)

  Per accedir al resum del curs prem aquí.

   

  Anar a l'índex d'activitats

   

  Grup de lectura sobre paràmetres

   

  Divendres, 4 d'abril de 2014

  Paràmetres I
  A càrrec d'Adriana Fasanella (CLT/UAB)

  Resum
  Quin va ser el primer paràmetre proposat a la literatura? Qui va definir, i com, les nocions de macroparàmetre i microparàmetre? Com es relacionen els paràmetres amb la Conjectura Borer-Chomksy? Durant aquesta sessió molt introductòria sobre paràmetres, resoldrem aquestes i d'altres preguntes. Farem un repàs per la trajectòria de la teoria paramètrica i veurem exemples detallats de quins han estat alguns dels paràmetres proposats més coneguts. Veurem, també, quines han estat les crítiques més importants que aquestes entitats teòriques han rebut i com es podrien contrarestar.

  La lectura recomanada per a aquesta sessió és el capítol introductori de Diachronic Syntax. Us podeu descarregar les lectures aquí.

   

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 11 d'abril de 2014

  Paràmetres II
  A càrrec d'Adriana Fasanella (CLT/UAB)

  Resum
  Durant aquesta sessió revisarem molt breument les característiques més importants de cinc models que han mirat d'implementar la fixació de paràmetres per part d'un aprenent idealitzat mitjançant algoritmes formals: Clark & Roberts (1993), Gibson & Wexler (1994), Niyogi & Berwick (1996), Dresher (1999) i Yang (2010). D'una banda, apuntarem quines conseqüències es poden extreure dels resultats obtinguts amb aquests treballs per a la teoria de paràmetres. D'una altra banda, classificarem aquests models d'acord amb la classificacions de Chomsky (1957) i de Pinker (1979). Donades aquestes classificacions, ens fixarem en alguns problemes que presenten aquests tipus de models.

  Per a aquesta sessió trobareu les lectures recomanades aquí.

  Anar a l'índex d'activitats

  Grup de lectura en llenguatges formals

   

  Divendres, 21 de març de 2014

  Teoría de Lenguajes Formales. Una introducción para lingüistas - 1
  A càrrec de Sergi Balari (CLT/UAB)

  Resum
  Aquest és un curs d'introducció a la teoria dels llenguatges formals, amb una breu incursió a la teoria de la complexitat computacional. Farem èmfasi en la rellevància que les dues teories poden tenir per a la lingüística teòrica. Per seguir el curs no és necessari tenir cap coneixement matemàtic més enllà de nocions bàsiques de teoria de conjunts.

  Durant el curs farem servir un manual que us podeu descarregar aquí.

  Temari del curs

   

  Anar a l'índex d'activitats

   

  Divendres, 28 de març de 2014

  Teoría de Lenguajes Formales. Una introducción para lingüistas - 2
  A càrrec de Sergi Balari (CLT/UAB)

  Resum
  Aquest és un curs d'introducció a la teoria dels llenguatges formals, amb una breu incursió a la teoria de la complexitat computacional. Farem èmfasi en la rellevància que les dues teories poden tenir per a la lingüística teòrica. Per seguir el curs no és necessari tenir cap coneixement matemàtic més enllà de nocions bàsiques de teoria de conjunts.

  Durant el curs farem servir un manual que us podeu descarregar aquí.

  Temari del curs

   

  Anar a l'índex d'activitats

   

   

  Grup de lectura en morfologia

   

  Divendres, 7 de març de 2014

  Dominis de significat especial en Morfologia Distribuïda
  A càrrec d'Víctor Acedo-Matellán (Universidade do Minho)

  Resum
  Un dels supòsits teòrics bàsics de la Morfologia Distribuïda (MD) és que els mòduls morfofonològic i semàntic són purament interpretatius, i que la sintaxi és l'únic motor generatiu del sistema. Així doncs, es nega l'existència d'un lexicó presintàctic capaç de produir objectes (mots) mitjançant operacions idiosincràtiques. Si la sessió anterior sobre MD va estar dedicada a la interpretació morfofonològica dels productes sintàctics i de com juga la sintaxi en la legitimació de formes especials (al·lomorfs), aquesta està dedicada a la branca semàntica de la gramàtica. Concretament, ens preguntem si es poden delimitar contextos sintàctics en què un element pugui determinar la interpretació semàntica d'un altre element. Els dominis empírics en què s'ha intentat donar resposta a aquesta pregunta són els de les locucions (idioms) i l'al·losèmia, correspondència semàntica de l'al·lomorfia. Per a cada un d'aquests dos àmbits es proposa la lectura de Marantz 1997 i Marantz 2013, respectivament.

  Marantz, Alec. 1997. No escape from syntax: Don't try morphological analysis in the privacy of your own lexicon. Penn Working Papers in Linguistics 4(2): 201-225.
  Marantz, Alec. 2013. Locality domains for contextual allomorphy across the interfaces. In Distributed Morphology Today. Morphemes for Morris Halle, ed. Alec Marantz & Ora Matushansky, 95-115. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

  Per descarregar-vos els articles, feu clic aquí.

  Si vols participar en els grups de lectura, si us plau registra't aquí. Necessitaràs una contrasenya per poder accedir a les lectures de cada grup.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 10:00-13:30 (amb una pausa de 30 min.)
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 7 de febrer de 2014

  "Vocabulary insertion and other postsyntactic operations in Distributed Morphology" / "Inserció de vocabulari i altres operacions postsintàctiques en morfologia distribuïda"
  A càrrec d' Eulàlia Bonet (CLT/UAB)

  Abstract
  This three-hour session will focus on several postsyntactic operations that have been proposed in Distributed Morphology. We will review the arguments in favor of and against operations like fusion, fission, and impoverishment, among others. An important part of the session will be devoted to issues related to Vocabulary insertion, such as the order of spell-out, and the problems posed by allomorphy and contractions.

  Lectures recomanades:

  Bobaljik, Jonathan, 2000. The ins and outs of contextual allomorphy. En: K. K. Grohman & C. Strujke (eds.), University of Maryland Working Papers in Linguistics 10: 35-71. [Available at: http://bobaljik.uconn.edu/files.html]

  Embick, David. 2010. Localism versus Globalism in Morphology and Phonology. (Linguistic Inquiry Monograph 60.) Cambridge, MA: MIT Press.

  Embick, David & Rolf Noyer, 2001. Movement Operations after Syntax, Linguistic Inquiry 32: 555-595.

  Halle, Morris & Alec Marantz, 1993. Distributed Morphology and the pieces of inflection. En: Kenneth Hale & Samuel Jay Keyser (eds.), The View from Building 20: Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger, 111-176, Cambridge, MA: MIT Press.

  Oltra-Massuet, Isabel & Karlos Arregi, 2005. Stress-by-Structure in Spanish, Linguistic Inquiry 36.1: 43-84.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 10:00-13:30 (amb una pausa de 30 min.)
  Aula: 102

  Anar a l'índex d'activitats

  Grup de lectura en sintaxi

   

  Divendres, 14 de març de 2014

  Minimalism (III): Comentari de “Derivation by phase”
  A càrrec d' Ángel J Gallego

  Per descarregar-vos l'article, feu clic aquí.

  Si vols participar en els grups de lectura, si us plau registra't aquí. Necessitaràs una contrasenya per poder accedir a les lectures de cada grup.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 10:00-13:30 (amb una pausa de 30 min.)
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 21 de febrer de 2014

  Minimalism (II): Comentari de “Minimalist Inquiries: The Framework”
  A càrrec d' Ángel J Gallego

  Per descarregar-vos l'article, feu clic aquí.

  Si vols participar en els grups de lectura, si us plau registra't aquí. Necessitaràs una contrasenya per poder accedir a les lectures de cada grup.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 10:00-13:30 (amb una pausa de 30 min.)
  Aula: 202

  Anar a l'índex d'activitats

  Divendres, 29 de novembre de 2013

  Minimalism (I): Background and Foundations
  A càrrec d' Ángel J Gallego

  Abstract
  This course explores the foundations, background, and developments of the Minimalist Program. The first three sessions (to be held on Nov. 29, and Dec. 13, 20) will have a preparatory flavor and will be devoted to summarize the Government-and-Binding framework (cf. Chomsky & Lasnik 1995) and what I take to be the first formulation of minimalism (cf. Chomsky 1993, 1995). More generally, I'd like to discuss things from scratch, focusing on some basics of the field, without going too fast in making assumptions that are typically taken for granted.

  I will be using powerpoints that will help sketch out the relevant issues, but all sorts of detours (questions, critiques, etc.) are welcome, and in fact appreciated, as we go along. This means there are no obligatory readings, although I strongly encourage those who attend to take a look at the references listed below.

  Chomsky, N. 1993. “A minimalist program for linguistic theory”. In The view from building 20: Essays in linguistics in honor of Sylvain Bromberger, K. Hale and S. J. Keyser (eds.), 1-52. Cambridge, MA: MIT Press.
  Chomsky, N. 1995. “Categories and transformations”. In The minimalist program, 219-394. Cambridge, MA: MIT Press.
  Chomsky, N. and H. Lasnik. 1995. “The theory of principles and parameters”. In The minimalist program, 13-127. Cambridge, MA: MIT Press.
  Lasnik, H. and J. Uriagereka. 2005. A Course in Minimalist Syntax. Malden: Blackwell.

  Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
  Hora: 10:00-12:00
  Aula: 207

  Anar a l'índex d'activitats

   

   

  © 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css