Activitats

Activities

Activitats recents

A continuació donem una relació de les activitats científiques més destacades que han estat organitzades pel CLT o bé les activitats en què els membres del grup han tingut una participació destacada.

Next, we provide you with a list of the most relevant scientific activities organized by the CLT, and the activities in which the members of the group have played a role.

Calendari d'activitats | Congressos | Cursos i cicles | Seminaris del CLT | Grups de lectura | Lectures de tesis doctorals

 

 

Calendari d'activitats


Calendari del Centre de Lingüística Teòrica (en blau) + Calendari de Ling Alert (en verd) (vegeu http://lingalert.com/):

 

 

Anar a l'índex d'activitats

Congressos

Divendres, 12 de juny de 2015

Inf-Fest: workshop sobre infinitius a la UAB

Workshop centrat en diversos aspectes de les construccions que contenen infinitius.

Organitzat per Anna Bartra i Marina Roman

Aula: Sala de Graus (B7/052)
Lloc: Facultat de Filologia i Lletres, UAB

 

Anar a l'índex d'activitats

II Jornades Gramàtica Orientada a les Competències

5-6 de febrer.. Auditori de la Fac. de Lletres, UAB.

Convidats:

- Ignacio Bosque (Real Academia Española - Universidad Complutense de Madrid)
- Cecilio Garriga (Universitat Autònoma de B arcelona)
- Edita Gutiérrez (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Irene Gil (Equipo de Gramática de la RAE)
- Edita Gutiérrez (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Mª Lluïsa Hernanz (Universitat Autònoma de Barcelona)
- Itziar Laka (Universidad del País Vasco)
- Manuel Leonetti (Universidad de Alcalá)
- Jaume Mateu (Universitat Autònoma de Barcelona)
- Lourdes Miquel (Escuela Oficial de Idiomas)
- Francesc Roca (Universitat de Girona)

Inscripció obligatòria (places limitades).
Accedeix al formulari d'inscripció fent clic aquí.

Dijous, 5 de febrer
Lloc: Facultat de Psicologia, UAB
Aula: Aula Magna (Sala B5/-118 Aula P15)

Divendres, 6 de febrer
Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Aula: Auditori


Anar a l'índex d'activitats

Satellite Workshop of the 12th Old World Conference in Phonology (OCP 12)

27th January 2015

Organized by Joan Mascaró (CLT/UAB), Eduard Artés (CLT/UAB), Eulàlia Bonet (CLT/UAB) and Teresa Cabré (CLT/UAB).

Workshop on "Exceptionality in phonology".
Keynote speaker: Kie Zuraw (UCLA).

More information: http://www.ub.edu/ocp12/workshop/

This workshop is part of the 12th Old World Conference in Phonology (OCP 12), from the 28th to 30th of January, 2015, that will be held at the Facultat de Lletres (UB) and hosted by the Department of Catalan Philology.

More information: http://www.ub.edu/ocp12/

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB


Anar a l'índex d'activitats

Workshop on Negation

18-19 de desembre de 2014

Workshop on Negation: theoretical and empirical investigations

Lloc: Residència d'Investigadors, Barcelona

Organitzat per M. Teresa Espinal i Susagna Tubau

Lloc: Residència d'Investigadors, Barcelona (C. Hospital, 64)


Anar a l'índex d'activitats

Cursos i cicles

Curs ICE-CLT

Aplicacions de la gramàtica a l’aula de Secundària i Batxillerat
Del 29 de juny al 3 de juliol de 2015, Casa de la Convalescència, Barcelona.

Professors:

Coordinació: Anna Bartra, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona / Centre de Lingüística Teòrica; Ángel J. Gallego, Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona / Centre de Lingüística Teòrica; Jaume Mateu, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona / Centre de Lingüística Teòrica.

Anar a l'índex d'activitats

Curs del Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge

Del 21 al 24 d'abril de 2015

Advanced issues in cognitive science and linguistics:  What Phonology and Syntax have in common
Marc van Oostendorp (Meertens Institute)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: Dt. i Dc., 10:00 - 13:30; Dj. i Dv. 10:00 - 14:00
Aula: Sala d'Actes (B7/1056)

 

Anar a l'índex d'activitats

 

Seminaris del CLT

 

Contacte curs 2014-2015: Ángel J. Gallego

Divendres, 26 de juny de 2015

Estudio diacrónico del sistema de los posesivos en la Península Ibérica. Aportaciones del método idiolectal
Mallorie Labrousse (Universidad París 8)

Resumen:
Los posesivos son un elemento de ruptura de la relativa homogeneidad morfosintáctica de las lenguas de la Península Ibérica. Además, invalidan la tradicional oposición entre lenguas iberorrománicas occidentales (español y portugués) y lengua iberrorománica oriental (catalán). Actualmente, cuando el posesivo precede el sustantivo, en catalán y en portugués, se combina con un artículo en la mayoría de los contextos, mientras que, en español estándar, solo se admite el posesivo sin artículo. Sin embargo, durante la Edad Media, los posesivos antepuestos al nombre pueden construirse con un artículo o sin él, y ambos sistemas alternan en todos los dominios lingüísticos de la Península. En español el sistema se estabiliza ya desde el siglo XVI, mientras que en catalán y en portugués se estabiliza mucho más tarde.

En esta sesión, veremos cuáles son las aportaciones de la metodología idiolectal a la hora de estudiar la evolución del sistema de los posesivos en los dominios lingüísticos de la Península Ibérica. Concretamente, comentaremos los resultados que se han obtenido con esta metodología en el caso del estudio de la alternancia art+pos+N / pos+N, en catalán y en portugués, del siglo XVI al siglo XX.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 19 de juny de 2015

Romanian causative and other ECM constructions
Elena Ciutescu (CLT/UAB)

Resum
This study is meant to introduce the audience to the defective complementation (in Chomsky’s 2000, 2001 sense) of causative constructions in Romanian, especially to the dependents of the causative ‘face’, and to the issue of direct/indirect causation, which can be directly read off the structures. The second part of the discussion will be devoted to the analysis of dependents to Romanian believe-type verbs that allow raising out of infinitive complements, small clauses, and even out of finite complements.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 5 de juny de 2015

L'estructura inflectiva del mot romànic. Gènere i conjugació
Joan Mascaró

Resum
In Romance inflection is characterized by morphemes entering in agreement relations (gender, number in nominals, person in verbs), as well as in other syntactic relations (tense/mood in verbs), and also by morphemes having pure morphological, syntax-independent properties (conjugation in verbs, gender vowel in nominals). These inflective categories are relevant for syntax and also for phonology, since, depending on how they are defined, they will affect differently cyclic/phase-governed mechanisms.

I will review current proposals, in particular different approaches to the character and structure of the morphological element appearing immediately after the stem in nominals (gender marker) and in verbs (conjugation marker, aka theme vowel) and I will propose a specific analysis for the gender marker, and some (less specific) thoughts on the nature of the conjugation marker.


Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

 

Divendres, 29 de maig de 2015

 Teoria sintàctica i règim verbal
Jordi Ginebra (URV-CLT/UAB)

Resum
En aquesta sessió no es pretén fer cap aportació teòrica. Simplement, es farà una relació dels problemes amb què s’enfronta un descriptivista que vol realitzar una classificació de les estructures de règim verbal en català i que alhora vol beneficiar-se de les contribucions de la sintaxi teòrica.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 22 de maig de 2015

Sobre els subjectes lèxics d'infinitiu en les llengües romàniques
Marina Roman (CLT/UAB)

Resum
En aquesta xerrada presentaré dades que mostren el comportament dels anomenats subjectes lèxics d'infinitiu en diverses llengües romàniques per tal d'extreure'n informació en relació a la naturalesa d'aquests elements i a la configuració sintàctica que en permet la legitimació. Principalment em centraré en les oracions en posició d'adjunt (1), en les oracions en posició de subjecte de l'oració principal (2), i les oracions independents (3).

(1) Al llegar las profesoras los niños cantaron
(2) Presentarse mis padres a las elecciones fue un error
(3) Votar ellas a Rajoy? ¡Ni de broma!

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 15 de maig de 2015

On Rightward Movement and Ellipsis in the Syntax of Spanish
Iván Ortega-Santos (U. of Memphis)

Resum
While the mechanism that allows an element to surface to the left of its base-generated positions ([Xi [Y .... ti ] ]) generally speaking is well understood, the exact operations and conditions that allow an element to surface to the right of its base-generated position ([[Y ti Z] Xi]) are subject to a higher degree of controversy. Following Ortega-Santos, Yoshida and Nakao's (2014) analysis of Spanish and work on English by Lasnik (2014), I focus on ellipsis constructions involving multiple remnants in the former language arguing that in a subset of these structures, rightward movement applies to the rightmost ellipsis remnant.  Accordingly, an account is developed to capture the fact that i. rightward focus movement does not apply in non-ellipsis contexts; ii. rightward movement does not apply in ellipsis structures involving a single remnant, e.g., Sluicing; iii. rightward focus movement is restricted to a subset of ellipsis structures involving multiple remnants, e.g., it applies in Wh-Stripping (ellipsis with a wh-remnant other than why followed by a non-wh-remnant, Nevins 2008), Multiple Sluicing (Sluicing with multiple remnants, Rodrigues, Nevins and Vicente 2009) and Gapping (an ellipsis construction where a verb goes missing in the second conjunct of a coordinate structure), in contrast to Why-Stripping, which typically involves the wh-element why (por qué in Spanish) followed by a non-wh-phrase, or CLLD-Sluicing, that is to say, Sluicing where the sluiced wh-phrase is preceded by a CLLD-ed phrase

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, per determinar

Silabificación y formación del plural en armenio
María Ohannesian (CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 24 d'abril de 2015

Theme vowels and Impoverishment in Pallarese Catalan
Eduard Artés (CLT/UAB)

Resum
In this talk I argue in favor of a theme positon in the morphological structure of the Catalan nominal system (following Oltra-Massuet 1999) that constrains the insertion of vowels in unsyllabifiable sequences. 

Pallarese Catalan 3rd person pronominal accusative clitics and definite articles show allomorphy in the masculine singular (1) but not in the feminine (2), whereas in the plural gender distinctions are neutralized (3):

1) Masculine singular

 1. No              l                       porto
  Neg.            Acc.3s.Masc    bring.1s
  I’m not bringing it
 2. Lo                          porto
  Acc.3s.Masc          bring.1s
  I’m bringing it

2) Feminine singular

 1. No              la                     porto
  Neg             Acc.3s.Fem      bring.1s
  I’m not bringing it
 2. La                          porto
  Acc.3s.Masc          bring.1s
  I’m bringing it

3) Plural

 1. No              ls                                 porto
 2. Neg             Acc.3pl.Fem/Masc       bring.1s
  I’m not bringing them
 3. Les                                    porto
  Acc.3pl.Fem/Masc  bring.1s
  I’m bringing them

Adopting a lexical-realizational model of morphology (Stump 2001), I propose that  the asymmetries found  in gender are due to the parsing or non-parsing of the phonological features associated to masculine ([+back])  or feminine ([+low]), which are realized in the vocalic slot of the theme position provided by morphology. Further, I assume an Autosegmental model of phonology (Goldsmith 1976) where features need to be linked to the phonological skeleteon by association lines in order to be interpreted phonetically. In such a system, [+low] will always surface in the feminine singular due to a high-ranked constraint Parse[+low] that dominates DepLink[feature-root] (“if an association line between a phonological feature and a skeletal position is not present underlyingly, do not add it”). In the masculine singular, by contrast, Parse[+back] is outranked by DepLink[feature-root] so that it does not surface. When a syllabification problem arises, the higher ranked constraint SyllStruc (“comply with the syllable structure requirements of Catalan”) forces the linking of [+back] in the theme position despite violating DepLink[feature-root].

In the plural the situation is different. After gender features have been Impoverished (Bonet 1991), these are not available as a repair strategy in phonotactically illicit sequences anymore. However, the theme position has not been deleted and the unmarked vowel of Pallarese (-e) is inserted, thus becoming a theme vowel. These data therefore show that syllabic structure is responsible for the insertion of vowels, but morphological structure constrains their location and quality. Morphology gives instructions for insertion and phonology manipulates phonological features, thus maintaining a strict division of labor (Bermúdez-Otero 2012).

References
Bermúdez-Otero, Ricardo (2012). The architecture of grammar and the division of labour in exponence. In Jochen Trommer (ed.), The morphology and phonology of exponence, 8-83 (Oxford Studies in Theoretical Linguistics 41). Oxford: Oxford University Press. // Bonet, E. (1991). Morphology after syntax: Pronominal clitics in Romance. Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology. // Goldsmith, J. (1976). Autosegmental Phonology. Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology. // Oltra-Massuet, I. (1999). On the notion of theme vowel: A new approach to Catalan verbal morphology. MA dissertation, Massachusetts Institute of Technology. // Stump, G. T. (2001). Inflectional morphology: A theory of paradigm structure (Vol. 93). Cambridge University Press.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 17 d'abril de 2015

Ellipsis: narrow syntax or 'externalization'?
Dennis Ott (Humboldt-Universität zu Berlin)

Resum
In the standard model of grammar, the computational system subdivides into (at least) a core generative procedure CGP and a mapping to the articulation systems, now sometimes called 'externalization' EXT (Berwick & Chomsky 2011). In this talk, I consider the place of ellipsis phenomena within this architecture. Much recent literature subscribes to the assumption that deletion is rooted in CGP, involving specialized syntactic displacements feeding surface deletion (Merchant 2004, a.o.). I argue that this view is inferior to the more parsimonious position that ellipsis is confined to EXT (Chomsky & Lasnik 1993). In addition to some general considerations, I will discuss certain facts concerning the behavior of extra-propositional constituents under clausal ellipsis that militate strongly against the widely-held view that CGP computations are implicated in the derivation of reduced surface forms.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 10 d'abril de 2015

Reference to kinds and to other generic expressions in Spanish: definiteness and number
M.Teresa Espinal (CLT/UAB) & Olga Borik (CLT/UAB)

Resum
This paper is devoted to the study of definite kinds and other generic expressions, such as subkinds and definite plurals in argument position in Romance, namely Spanish. We support the claim that definite kinds denote the kind itself and are the expression of D-genericity in this type of languages. We argue that at the syntax-semantics interface definite kinds are numberless DPs composed by applying a iota operator (the meaning encoded by the definite article) to the meaning of nouns, thus constraining a generic interpretation for the sentence in which they appear. Subkinds and generic definite plurals, on the other hand, are the expression of V-driven genericity, since the generic meaning of these expressions is constrained by the type of predicate (kind and individual level predicates) they combine with. Subkinds are argued to differ from kinds in that they require Number (conceived as a realization operator). Generic definite plurals are argued to be syntactically and semantically different from both English bare plurals and definite kinds, and derived by applying an intensionalizing operator over the iota operator (Chierchia 1998).


Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 27 de març de 2015

AQUEST SEMINARI HA ESTAT CANCEL·LAT

L'estructura inflectiva del mot romànic. Gènere i conjugació
Joan Mascaró (CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 20 de març de 2015

Concessive clauses: pragmatic humbleness and intriguing syntax
Claudia Borgonovo (Université de Laval/UPF)

Resum
Different types of concessive clauses (CCs) can be distinguished by their respective syntactic, prosodic and even illocutionary degree of integration into the clause. They form a continuum: on one extreme we find event related CCs, which do not exhibit main clause phenomena and are prosodically integrated into the clause (1a). A second group of CCs exhibit main clause phenomena and are prosodically segregated (1b) and, at the other extreme, there are CCs which are very close to coordinated structures in showing syntactic, prosodic and illocutionary non integration (Lakoff 1984, Mizuno 2007, Takahashi 2008), as in 1c:

 1. a. Pepe salió a correr aunque estaba nevando.
  b. Pepe salió a correr, aunque no hubiera debido.
  c. Pepe salió a correr, aunque ¿a quién puede ocurrírsele salir a correr cuando nieva?

All CCs have in common the fact that they project under sentential operators such as negation (König 2007) and that their content can be dismissed without the whole utterance being rejected, which points to their all being part of the not at-issue content of the clause. Their being not at-issue in turn explains their allergy to focus, both contrastive and informational. I will end the talk with an exploration of the syntactic position of CCs, which presents interesting puzzles.

References
Lakoff, George (1984) Performative subordinate clauses. Berkeley Linguistics Society 10. 472-480. König, Ekkehard (2009) Concessive clauses. In K. Allan, ed. Concise encyclopedia of semantics. Oxford: Elsevier 122-129. Mizuno, Yuko (2007) Although clauses in English discourse: a functional approach. Unpublished PhD Dissertation, University of Hokaido. Rooth, Mats (1992). A theory of focus interpretation. Natural Language Semantics 1. 75-116. Takahashi, Hidemitsu (2008) Imperatives in concessive clauses: compatibility between constructions. Constructions 2. 1860-2010

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 13 de març de 2015

Comments on "Verbal argument structure: Events and participants", by Alec Marantz, Lingua 130 (2013), 152–168.
Jaume Mateu (CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 6 de març de 2015

Comments on "Binding theory—Structure sensitivity of referential dependencies", by Dominique Sportiche, Lingua 130 (2013), 187-208
Carme Picallo (CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 20 de febrer de 2015


La construcción AL + infinitivo: de la temporalidad a la causalidad
Pablo Rico (CLT/UAB)

Resum
El estudio pretende estudiar el modo en que se fija la interpretación de las construcciones AL + infinitivo (Al recibir la carta, Laura se puso contenta), que pueden recibir una lectura temporal (Cuando recibió la carta, Laura se puso contenta) o causal (Como recibió la carta, Laura se puso contenta). El análisis abordará el problema con un prisma sintáctico, y sostendrá que la lectura se fija a partir de dos factores. En primer lugar, a partir de la relación topológica que se da en cada caso: entre dos STs, en el caso de la interpretación temporal, y entre un ST y un SX, en el caso de la lectura causal. A este respecto, la idea fundamental es que cuando una capa intermedia se halla entre T y C en la cláusula adjunta, la lectura temporal queda bloqueada. El segundo factor decisivo es la presencia de auxiliares que orientan la interpretación temporal del adjunto, tanto retrospectivamente (como el auxiliar haber; Al haber llorado, Pedro tiene los ojos rojos) como prospectivamente (como los auxiliares modales radicales; Al tener que hacer frente a los gastos del hospedaje, el anciano queda sin recursos). En estos casos, se dirá que estos núcleos poseen, respectivamente, unos rasgos [+perfectivo] y [+prospectivo], que entran en conflicto con la naturaleza de coincidencia central de AL.


Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 13 de febrer de 2015

Inverse agreement and the architecture of grammar
Àlex Alsina and Eugenio Martín Vigo (UPF)

Resum
We analyze the phenomenon of copular inversion (CI) in Catalan, as in “La causa són els nens” or “El problema sóc jo”. We argue that in this construction the copula does not agree with its subject but with its complement. We claim that in CI-languages verbs agree with one of their cosubjects, i.e. the GFs that are coreferential with the subject, including the subject itself. In the case of copular sentences, there are two cosubjects the verb may agree with, namely the subject and the predicate; which one the verb agrees with is determined by a set of OT constraints that implement a Person-Number Hierarchy so that the copula agrees with the most marked cosubject. We formalize these ideas within the LFG framework and show the implications of this theory for other non-subject agreement phenomena.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Dimecres, 4 de febrer de 2015

Branchingness constraints in Munster Irish stress
Francesc Torres-Tamarit (Vrije Universiteit Amsterdam)

Resum
The empirical focus of this research is stress assignment in the Munster Irish dialect of Corca Dhuibhne (Ó Sé 2000, 2008). Primary stress in this dialect is usually aligned to the left of the word, as in other varieties of Irish. However, left-alignment is disrupted in certain environments as the result of an intricate quantity-sensitive system that has proved challenging to account for (Doherty 1991, Gussmann 1997, Rowicka 1996, Green 1996, Iosad 2013). The proposal of this paper situates itself in the tradition of branchingness conditions on tree structures (Liberman and Prince 1977, Hayes 1981, Hammond 1984, Dresher and van der Hulst 1998) and argues in favor of an arboreal representation of the metrical grid. The proposed analysis will be shown to be superior to all previous accounts based on the metrical foot as the locus of explanation.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 18:00
Aula: 202 (provisional)

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 23 de gener de 2015

Canvi lingüístic i ordre de mots
Mikel Fernández (UB)

Resum
L'objectiu de la tesi és proposar un model de distribució dels principals trets tipològic a les llengües del món.

Darrerament alguns autors han proposat l'existència de correlacions significatives entre diverses variables lingüístiques per una banda, i entre algunes d’aquestes (com la mida de l’inventari fonètic o la longitud mitjana de les paraules) amb factors de tipus social com el nombre de parlants o el de llengües veïnes.

Es presentarà un model diacrònic pel que fa a expansió, ramificació i canvis tipològics que han portat a la situació present. Per poder confirmar les correlacions proposades per altres autors, he creat diverses bases de dades a partir les compilades per Dreyer, Ruhlen i Matsumoto, que poden consultar-se online. En total s'han tractat unes 3000 llengües pertanyents a uns 520 genera i amb una vintena de variables cadascuna.

Tinc previst representar els valors de les principals variables de cada genus en mapes de colors. A partir dels canvis pronosticats pel programa Mesquite es farà una proposta de distribució geogràfica, de l’expansió dels stocks lingüístics i de com han pogut variar la seva tipologia a nivell diacrònic.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 16 de gener de 2015

La aventura gráfica: una herramienta para la mejora prosódica y una ventana a la inclusión
Lourdes Aguilar (CLT/UAB) i Yurena Mª Gutiérrez (UAB)

Resum
El proyecto de investigación que estamos desarrollando ha sido subvencionado por el programa Recercaixa 2013 y tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo de la competencia comunicativa en el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo derivadas de la discapacidad. En particular, se propone a) una investigación básica sobre la organización prosódica y estructura entonativa de este tipo de alumnado (inicialmente personas con Síndrome de Down o Hipoacusia) que permita establecer una casuística de dificultades de competencia prosódica y b) una investigación de carácter aplicado que incluye el desarrollo de un sistema de refuerzo educativo basado en un videojuego cuyos niveles se van superando mediante pruebas de voz. Los contenidos de aprendizaje se vehiculan mediante actividades interactivas que implican la comprensión y producción de fenómenos prosódicos; a través de estrategias combinadas de lectura en voz alta y resolución de diversos actos de habla, se favorece el desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional y social de dichos usuarios.

La hipótesis que formulamos es que la mejora de la competencia comunicativa (con la prosodia como aspecto más relevante) se convierte en una de las aliadas más importantes de la labor educativa cuando se habla de integración. Si un estudiante con NEAE incrementa su competencia comunicativa, sus expectativas para interactuar fuera del aula, en entornos sociales y laborales nuevos para el individuo, también aumentan, dándole asimismo una mayor seguridad. Por tanto, la competencia prosódica tiene como función primordial el lograr una adecuada comunicación y regulación de los hechos sociales y emocionales. Además, el hecho de que la herramienta de aprendizaje sea una aventura gráfica permite potenciar las vías visual y oral y consigue que la adquisición de contenidos sea más amena para los potenciales usuarios de la llamada generación de nativos digitales.

Como aspecto destacable, podemos decir que este proyecto sirve como ejemplo de aplicabilidad de la lingüística teórica. En el ámbito de la lingüística teórica, se percibe una desconexión importante entre las investigaciones científicas y la realidad lingüística y creemos que puede solucionarse si vamos más allá de la pura reflexión y análisis intrateórico. Actualmente, es importante dar visibilidad a nuestras investigaciones científicas y, para ello, creemos que es necesario plantearse qué pueden aportar a la sociedad actual, ya sea en el ámbito de la educación ordinaria, de la inclusión social y laboral, de los medios de comunicación, etc.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 12 de desembre de 2014

Ordering restrictions of Relational adjectives in Italian and Spanish
Laura Bortolotto (CLT/UAB-Università Ca'Foscari Venezia)

Resum
The goal of this talk is to show that there are ordering restrictions between Relational adjectives modifying the same head noun both in Italian and in Spanish. As for Italian, my proposal is that these ordering restrictions could depend on the semantic class Relational adjectives belong to. The idea that adjectives are ordered according to semantic classes is not new: as for Qualifying adjectives, it has a long tradition (Scott 2002 and Cinque 1994,2010, among others), but it has already been applied to the syntax of Relational adjectives as well (Rae 2010). Moreover hierarchies of semantic relations have been proposed to account for ordering restrictions of modifiers outside the nominal domain (Schweikert 2005, Takamine 2010). Testing the (un)grammaticality of different orders, I will show that this hypothesis can account for Spanish data as well. The ordering restrictions found in Italian and Spanish will be compared to see whether there is evidence to claim they depend on the same hierarchy of semantic relations. Both advantages and problems of such a proposal will be discussed

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:00
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 5 de desembre de 2014

El Individuo y el Estadio, ser y estar: reafirmando una dicotomía aspectual singular
Federico Silvagni (CLT/UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 28 de novembre de 2014

V-stranding VP ellipsis in Portuguese and phasehood
Ruth Lopes (UNICAMP)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 21 de novembre de 2014

La gramática teórica y su papel en el desarrollo de las competencias básicas
Germán Cánovas (Europa International School)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 14 de novembre de 2014

Syntax-all-the-way-down and the three (?) lexical categories
Phoevos Panagiotidis (University of Cyprus)

Resum
A syntax-all-the-way-down approach (Marantz 1997, Harley and Noyer 2000) takes the same combinatorial mechanism to lie behind both word-building and sentence-building. The consequences for categorisation, i.e. the creation of nouns, verbs, and adjectives, are explored in Arad (2003; 2005) and in further work by Marantz and Harley, among others. In this talk we will explore how the syntax-all-the-way-down approach interacts with a drive to understand lexical categories as primitives, to understand what they really are; we will also examine the categorial status of adjectives, which (surprisingly) seem not to belong to the same natural class as nouns and verbs.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 7 de novembre de 2014

SE constructions and Locative constituents in Brazilian Portuguese: questions in a diachronic and synchronic perspective
Sonia Cyrino (U. de Campinas) & Juanito Avelar

Resum
In this talk, I present data that suggest some contribution of African languages in the formation of Brazilian Portuguese, specifically in the appearance of prepositional locative constituents  that occur in subject position. I show the behavior of prepositional locative constructions in impersonal/indefinite SE constructions in the 19th century in order to check whether there is a relationship between the demise of subject-verb agreeemnt and the appearance of prepositional phrases in subject position in Brazilian Portuguese.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202


Divendres, 31 d'octubre de 2014

Successive cyclicity, word order and the double-V2 rule in Dinka and Mòcheno
Federica Cognola (Università degli Studi di Trento)

The parallels in the distribution of OV/VO word orders, extraction and cyclic movement between the two fully unrelated languages Dinka (Nilo-Sarahan, South Sudan, cf. Andersen 1991 and subsequent work, van Urk/Richards to appear) and Mòcheno (Germanic, Northern Italy) are shown to follow from the presence of an EPP feature on both C° and V° which forces one XP to form a Spec/head configuration with the verb in both phases (double V2 rule). The asymmetries between them derive from the fact that the same syntactic structure is associated with different semantics in the two languages, and that low V2 always involves the non-finite verb form in Mòcheno, and both finite and non-finite verb forms in Dinka.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 17 d'octubre de 2014

AQUEST SEMINARI HA ESTAT CANCEL·LAT

Prevalence of Spanish SLI in a semi-isolated population
 Myriam Cantú (UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 10 d'octubre de 2014

El sufijo –ta en yaqui: una aproximación a su caracterización
 Denisse Martínez (Universidad de Sonora)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

Anar a l'índex d'activitats

Divendres, 3 d'octubre de 2014

Marcado diferencial: el extraño caso del objeto directo en español
 Francesc Roca (UdG) i Francisco Ordóñez (Stony Book University)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

Anar a l'índex d'activitats

Dimarts, 16 de setembre de 2014

Labeling, subjects and freezing effects
 Luigi Rizzi (U. of Geneve/U. of Siena)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 16:00
Aula: Sala de Juntes, B7-0025

 

Anar a l'índex d'activitats

Grups de lectura


Si vols participar en els grups de lectura, si us plau registra't aquí. Necessitaràs una contrasenya per poder accedir a les lectures de cada grup.

If you want to participate in the reading groups, please register here. You will need a password to have access to the readings for each group.

Per determinar.

 

Anar a l'índex d'activitats

 

Lectures de tesis doctorals


 

Dijous, 16 de juliol de 2015

La Categoria Verb en la Llengua de Signes Catalana (LSC)
Eulàlia Ribera

Directors: Josep Quer (UPF) i M. Teresa Espinal (CLT/UAB)

Resum
Aquesta tesi se centra en la identificació i descripció de la categoria verb (V) en la llengua de signes catalana (LSC). Hem emmarcat la nostra recerca en el marc teòric de Borer (bàsicament 2005a i 2005b), el qual ens ha permès analitzar la LSC des d’una perspectiva diferent a d’altres treballs descriptius.

Al llarg d’aquest treball descrivim els functors lèxics (FL) i els functors funcionals (FF) que hem pogut identificar per a la categoria V en el corpus objecte del nostre estudi en LSC. Seguint diverses investigacions referides a altres llengües de signes, iniciem el nostre treball amb un estudi d’un conjunt de parells nom-verb de la LSC i n’identifiquem les diferències morfofonològiques. En aquest nivell de descripció morfofonològica distingim dos FL que fan que l’arrel lèxica inserida en el nucli del SV esdevingui i s’identifiqui com a equivalent a V, cosa que permet que se li assigni una estructura eventiva. Posteriorment, analitzem els FF (<trets de nucli> i f-morfs independents) que provoquen una alteració morfofonològica de l’arrel verbalitzada i que també permeten identificar la categoria verb. En aquest sentit, centrem el nostre estudi en les projeccions funcionals Concordança, Aspecte, Manera i Quantitat.

Pel que fa a la Concordança, hem analitzat la Concordança de Persona, d’Espai i de Nombre en LSC des d’una perspectiva sintàctica. En contra de gran part dels estudis sobre la concordança en les llengües de signes, destaquem el paper de la localització com a part del <tret de nucli> de la projecció funcional Concordança de persona, fins i tot en les arrels considerades ‘invariables’. Defensem que la concordança amb els arguments segueix un ordre jeràrquic i que depèn del tipus d’estructura sintàctica.

Pel que fa a l’Aspecte, postulem que la ‘telicitat’ i la ‘atelicitat’ es defineixen en els termes de quantitat d’acord amb Borer (2005a,b), i que l’aspectualitat es construeix a la sintaxi. Dels dos FL identificats al capítol 4, demostrem que un (FL1) assigna a l’arrel verbalitzada un valor semàntic no quantitatiu, mentre que l’altre (FL2#) li assigna un valor semàntic quantitatiu. Argumentem que aquesta estructura quantitativa o no quantitativa no és determinant per a la sintaxi, atès que, en primer lloc, és modificable i, en segon lloc, les arrels verbalitzades poden aparèixer en diferents contextos sintàctics independentment que la seva forma morfofonològica reflecteixi una estructura o l’altra.

Així mateix, en aquest estudi demostrem l’existència d’una projecció funcional Manera i d’una projecció funcional Quantitat (diferent del FL esmentat) responsables de nombroses variacions en la morfofonologia verbal, entre les quals hi ha les interpretacions d’intensitat i pluriaccionalitat. De cada una d’aquestes projeccions funcionals en descrivim els <trets de nucli> que hem identificat en el corpus disponible, n’analitzem els diferents tipus de realitzacions morfofonològiques i les possibles restriccions que els afecten.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:00
Aula: Sala de videconferències

 

Anar a l'índex d'activitats

 

Dimarts, 14 de juliol de 2015

Towards a Unified View of the Present Perfect. A Comparative Study on Catalan, English and Gĩkũyũ
Teresa M. Xiqués García

Directors: Josep M. Brucart (CLT/UAB) i Olga Borik (CLT/UAB)

Resum
In this thesis, I examine the properties of the Present Perfect (henceforth PrP) across different languages. In particular, I present a comparative study of Catalan, English and Gĩkũyũ, a Bantu language that has ‘graded tenses’. I begin my investigation by examining one of the most striking differences between the uses of the PrP in Catalan and in English, namely, a hodiernal reading of the PrP present in Catalan but not in English. I claim that the main property of the PrP in Catalan is not that it has an extra reading that English does not possess, but rather that hodiernal is a subtype of the existential PrP that allows, in addition, for a temporal modification of the event by punctual time adverbials. I suggest that a progressive meaning of the present tense, i.e., the possibility of locating an event at the utterance time, is connected to the compatibility of the PrP to appear with punctual time adverbials. In particular, the Catalan present can be used to report an ongoing event, but the English present has a habitual interpretation for almost all types of eventualities, apart from states.

I also examine a type of hodiernal reading found in Gĩkũyũ, a language typologically not related to either Catalan or English. Gĩkũyũ has a specific prefix, i.e., a hodiernal temporal remoteness morpheme, which places the eventuality on the day surrounding the utterance time. Within this temporal interval, the location of the eventuality can be fixed on the time axis.

Another major difference between Catalan and English has to do with the universal reading, which is a prototypical reading of the PrP in English. Catalan, however, has other means, apart from the PrP, to obtain a universal meaning, such as, for instance, the present tense or periphrastic temporal constructions (i.e., portar ‘carry’ X time + gerund). I claim that the universal meaning is not encoded in the semantics of the perfect per se, but is a reading that is always ensured by adverbial support. To derive a hodiernal and a universal reading, I follow Pancheva & von Stechow’s (2004) weak semantics of the PTS and distinguish between the PTS and the reference time intervals. The temporal relation between the PTS and the reference time in English is that of coextension, whereas in Catalan can be that of identity or intersection. This latter temporal relation is made explicit via temporal modification.

One type of the temporal adverbial that I study in depth is since adverbials. I compare the grammatical properties of English since-adverbials, which have been analysed as perfect-level adverbials (Iatridou et al. 2001), with Catalan des de-adverbials. I argue against the claim that either the perfect tense or prepositions like since are ambiguous between a universal and an existential interpretation. I show that an analysis based on the grammatical properties of the internal structure of the temporal path denoted by des de or since can contribute to a more fine-grained derivation of universal and existential interpretations of PrP sentences modified by since-type of intervals in both languages.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 10:30
Aula: Sala d'Actes (B7/1056)

Anar a l'índex d'activitats

Dimarts, 9 de desembre de 2014

Russian Instrumental Nominals. A Contrastive Analysis with Catalan
Lidia Bogatyreva

Directora: M. Teresa Espinal (CLT/UAB)

Resum
Aquesta tesi investiga les propietats sintàctiques i semàntiques dels noms que porten el cas instrumental en rus, pretenent descobrir quina posició sintàctica ocupen aquests noms i quina mena de correspondència existeix entre la seva posició estructural i la interpretació que poden obtenir.

L’objectiu principal d’aquest treball és caracteritzar els noms en instrumental en la interfície de sintaxi i semàntica. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’analitzen diferents tipus de noms en instrumental: els predicats nominals, els noms cognats i els noms en instrumental que combinen amb certs grups de verbs.

Des del punt de vista sintàctic, defensem que l’assignació del cas instrumental en rus és estructural i demostrem que tots els noms en instrumental comparteixen la mateixa estructura sintàctica: el cas instrumental s’assigna al nom en la posició de complement de la projecció funcional F que denota coincidència central.

Des del punt de vista semàntic, argumentem que el cas és una de les eines que la Gramàtica Universal fa servir per distingir entre diferents tipus de noms, entre els que són arguments canònics i els que són modificadors. Argumentem que els noms en instrumental o bé denoten propietats, o bé s’interpreten com a modificadors de la variable eventiva del predicat.

Aquesta tesi, d’una banda, presenta una anàlisi comuna per a diferents tipus de noms en cas instrumental, la qual cosa no s’havia fet en els treballs lingüístics anteriors. D’altra banda, dóna una perspectiva interlingüística al tema, establint connexions sintàctiques i semàntiques entre els predicats nominals i els noms cognats en rus i en català. 

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 10:00
Aula: Sala d'Actes (B7/1056)

 

Anar a l'índex d'activitats

Dimecres, 17 de setembre de 2014

Intervention effects and the acquisition of relativization and topicalization in Chinese
Shenai Hu

Directores: Anna Gavarró (CLT/UAB) i M. Teresa Guasti (Università di Milano Bicocca)

Resum
This thesis is about the acquisition of relativization and topicalization in Chinese. Through a series of experimental studies, I obtain the following results. First, a disadvantage of object relatives holds in comprehension and in production for children from three to seven years of age. Second, subject relatives are also difficult to comprehend and elicit a variety of errors from children up to six years of age. Third, a large use of resumptive NPs is observed in production across age groups (including adults); for many adult native speakers of Mandarin Chinese, relative clauses with resumptive NPs are acceptable in spoken Chinese. Fourth, children from three to six years of age understand sentences featuring object topicalization as well as those featuring subject topicalization; on both structures children perform at ceiling at five years of age.

The noted difficulty of object relatives is captured by the Relativized Minimality approach. I propose that structural intervention of the subject within the chain connecting the relative head and its copy is the source of the difficulty. With respect to topicalization, the results are interpreted by assuming that topicalization in Chinese does not involve A’-movement, but an anaphoric relation between the empty category pro and the base-generated topic.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 9:00
Aula: Sala de Graus (B7/052)

 

Anar a l'índex d'activitats

Dimarts, 16 de setembre de 2014

Verbs in child grammar. The acquisition of the primitive elements of the VP at the syntax-semantics interface
Paolo Lorusso

Directors: Jaume Mateu (CLT/UAB) i Luigi Rizzi (Università di Siena)

Resum
An issue in the study of language acquisition that has attracted much attention is the nature of early verbs. At around the age of 2, children start to combine words and to produce the first verbs. Verbal items appear later than nouns and refer to the relational concepts in the world that are represented in syntax through the argument structure. This dissertation aims to examine the features of the first verbal productions in Italian. Since the appearance of verbs implies the mastery of a procedure of mapping between syntactic positions and semantic roles, the topic under examination has consequences not only for the description of the timeline of the acquisition of the lexicon, but also for the definition of a general model of the interface between syntax and lexical semantics in the early stages. The proposal is that syntactic-semantic features are at work early in child grammar in determining the clausal derivation.

Verbs involve structural and idiosyncratic meaning: while structural meaning is derived by the few syntactic frames (number and features of the arguments) which a verb can appear in, idiosyncratic meaning is given by the relations in the world that each verbal root denotes. The architecture of the syntax-semantics interface for verbs implies a mapping procedure from few syntactic frames to many relations in the world and/or vice versa.

The structural meaning of early verbs is explored through an analysis of the distribution of the overt arguments and the auxiliaries in a corpus of spontaneous speech of children and adults. The results will show that the lexical classes of verbs influence the distribution of null subjects and the choice of the position in which the subjects are expressed in the sentences. Verb classes also seem at work in the selection and the distribution of the auxiliaries: children properly select auxiliaries depending on the lexical-syntactic information encoded in the VP layer.

At the age of the appearance of the first verbs, children are simultaneously learning the syntactic derivations that involve the IP and the CP layers. Some differences between child and target grammar are found in the syntactic domains used for the spell-out at syntax-phonology interface: a lower initial spell-out domain may disfavor the derivations to high clausal positions where scope discourse semantic features like Topic and Focus are checked.

Two experimental tasks are designed to observe the effects of the presence of an overt object in the VP in determining the aspectual reading. The interaction between the perfective aspect encoded in the present perfect (passato prossimo) and the lexical aspect of the VPs is investigated in the production and comprehension of perfective compound tenses. The results show that children do not use the present perfect with all verbs like adults: the aspectual information encoded in the VP, both the structural meaning linked to the projection of the objects and the idiosyncratic meaning of the verbal root, influences children’s understanding of aspectual perfective morphology till the age of 7.

The main conclusions of the present work show that the relations at syntax- semantics interface are already well established when the first verbs are uttered by children and influence the pattern of distribution of overt/null arguments, the clausal derivation to scope-discourse semantic position, and the aspectual interpretation. While we cannot determine whether the first verbs are bootstrapped by the semantic or the syntactic representations, we can argue that both the structural and idiosyncratic meanings encoded in the VPs are at work in the different stages of acquisition of a language.

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 10:00
Aula: Sala de Graus (B7/052)

 

Anar a l'índex d'activitats

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css