Activitats

Activities

Curs ICE-CLT

2014 | 2015 | 2016 | 2017

Curs 2017

L'aportació de la lingüística actual a l'aula de llengua de secundària

 

Del 26 al 30 de juny de 2017, Casa de la Convalescència de l'Hospital de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 171, Barcelona).

Presentació
El treball en un determinat camp científic no sempre es veu relacionat amb la tasca que sobre el mateix àmbit es desenvolupa a l’aula. Per això ens preguntem si els nous enfocaments ens poden aportar visions, metodologies o estratègies que ens facilitin la tasca a l’aula. El curs pretén donar una resposta afirmativa a la qüestió, des del convenciment que la transferència o transposició no és una mera adaptació, sinó que sorgeix de la reflexió i el debat de totes les parts implicades en el procés.

Contingut - (Algunes presentacions són pendents d'autorització)

Dilluns 26
16.00 La temporalidad lingüística. Josep Maria Brucart (UAB)

18.00 Taller: La gramàtica dels textos literaris. Maria Lluïsa Hernanz-Anna Bartra (UAB)

Dimarts 27
16.00 Gramática y Discurso. Los conectores en la elaboración del discurso planificado. Estrella Montolío (UB)

18.00 Taller: GLUPS! Houston, tenemos una clase de lengua. Ángel Gallego (UAB) i Germán Cánovas (EIS, Sant Cugat del Vallès)

Dimecres 28
16.00 El paper de la norma i de la variació dialectal a secundària. Teresa Cabré (UAB)

18.00 La utilitat del llatí en l’ensenyament de la gramàtica. Jaume Mateu i Maria Ohannesian (UAB)

19.00 Nous models d’adquisició de segones llengües i ensenyament de l’anglès. Mireia Llinàs (UAB)

Dijous 29
16.00 El tractament del significat: més enllà del significat dels mots. M. Teresa Espinal (UAB)

18.00 La gramàtica comparada a l’aula: l’experiència de Cruïlla. Ares Llop, Anna Paradís i Anna Pineda (UAB- IKER/CNRS)

19.00 La pragmàtica i la lingüística. Xavier Villalba (UAB)

Divendres 30
16.00 La naturalización de la lengua cultivada en la enseñanza. Juan Carlos Moreno (UAM)

18.00 Taula rodona: Punts forts i punts febles en l’ensenyament de la llengua a secundària

Anna Bartra (UAB)
Bernat Castro (UAB)
Jeroni Tutusaus (IES)
Per confirmar (IES)

En totes les sessions hi haurà un descans entre les 17.30 i les 18.00.

 

 

Anar a l'índex

Curs 2016

Recursos i estratègies per al tractament de la gramàtica a l'aula de Secundària

Del 27 de juny a l'1 de juliol de 2016, Casa de la Convalescència (Sant Antoni Maria Claret, 171, Barcelona).

Presentació
El curs presenta algunes possibilitats d’explotació didàctica del tractament de la gramàtica a l’aula de Secundària i Batxillerat. Alguns dels temes que s’hi tractaran són la relació entre la terminologia i l’anàlisi gramaticals, la influència mútua i la tensió entre la prescripció i la descripció gramaticals i la seva repercussió a l’aula; el tractament transversal de la gramàtica a les classes de les llengües maternes, les llengües clàssiques i les llengües estrangeres; el tractament de la gramàtica des de la gamificació; gramàtica i argumentació; l’ús eficient dels recursos en línia. Tots aquestes temes s’enfocaran des de la perspectiva del disseny curricular sobre el qual es farà un debat crític i prospectiu.

Contingut

Dilluns 27

16:00

La nova gramàtica de l’IEC
Manuel Pérez Saldanya (UV, IEC) i Gemma Rigau (CLT-UAB, IEC)

17:30 Pausa
18:00

Explotant l'L1 per aprendre una L2: casos pràctics del català i de l’anglès
Susanna Padrosa (EOI Girona)

19:00

Comentari de textos o anàlisi de textos? Un viatge d’anada i tornada de la gramàtica a l’estil
Anna Bartra (CLT-UAB)

Dimarts 28

16:00

Estructura y significado en el análisis sintáctico
Cristina Sánchez (UCM)

17:30 Pausa
18:00

Experiencias de gamificación en el aula de secundaria
Víctor González i Germán Cánovas (EIS, Sant Cugat del Vallès)

19:00

El complement indirecte: un desconegut?
Anna Pineda (IKER-CNRS- Baiona)

Dimecres 29

Dijous 30

16:00

Auxiliars i perífrasis
M. Lluïsa Hernanz (CLT-UAB)

17:30 Pausa
18:00

De lingua latina.Com es poden aprofitar els continguts de gramàtica llatina per a les classes de català i castellà Jaume Mateu i Maria Ohannesian (CLT-UAB)

19:00

Beneficis mutus del multilingüisme en l’aula de llengua.Exercici.
Lluïsa Gràcia (UdG)

16:00

Entre el règim verbal i la fraseologia: les concurrències lèxiques en català
Jordi Ginebra (URV)

17:30 Pausa
18:00

L’ensenyament de la fonètica
Joaquim Llisterri (UAB)

19:00

Algunos problemas del análisis sintáctico
Josep M. Brucart (CLT-UAB)

Divendres 1

16:00

Las relaciones entre la gramática y el discurso
Teresa Rodríguez Ramalle (UCM)

17:00 Pausa
18:00

Taula Rodona

Cap a un nou disseny curricular?

Josep M. Brucart (moderador)

 

Calendari: del 27 de juny a l'1 de juliol de 2016

Horari: de 16 a 20 hores

Durada: 20 hores

Lloc: Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 171, Barcelona)

Preu: 65€ / 35€ els estudiants de graus i de màsters oficials de la UAB.

 

 

Anar a l'índex

Curs 2015

Aplicacions de la gramàtica a l’aula de Secundària i Batxillerat

Del 29 de juny al 3 de juliol de 2015, Casa de la Convalescència, Barcelona.

Coordinació: Anna Bartra, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona / Centre de Lingüística Teòrica; Ángel J. Gallego, Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona / Centre de Lingüística Teòrica; Jaume Mateu, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona / Centre de Lingüística Teòrica.
Calendaridel 29 de juny al 3 de juliol de 2015
Horaride 16 a 20 hores
Durada20 hores
LlocCasa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 171, Barcelona)

Presentacions del curs ICE - CLT

La evaluación de la gramática en la prueba de lengua y literatura castellanas de las PAU
Lourdes Aguilar (CLT/UAB, Coordinació PAU)

Ejercicios de análisis sintáctico. Sus clases y su aprovechamiento didáctico (presentació sense pdf)
Ignacio Bosque (Real Academia Española / Universidad Complutense Madrid)

Descobrint estructures a través de la traducció: una proposta d’explotació del multilingüisme a l’aula
Anna Bartra (CLT/UAB)

Cursos d’actualització gramatical orientats al professorat
Laia Benito-Pericas (Didàctica Innovació Multimèdia – UAB) i Josep Maria Brucart (CLT/UAB)

Curs d'actualització de gramàtica: relat d'una experiència
Josep Maria Brucart (CLT/UAB)

Los papeles temáticos en Secundaria. Cuándo y cómo introducirlos. Ejemplos prácticos
Germán Cánovas (Europa International School)

Propuesta de términos para el análisis morfológico y sintáctico
Edita Gutiérrez (Universidad Castilla-La Mancha) i Irene Gil (Universidad Complutense de Madrid / Centro de Estudios de la RAE)

La lingüística en las aulas de Secundaria
Edita Gutiérrez (Universidad Castilla-La Mancha) i Irene Gil (Universidad Complutense de Madrid / Centro de Estudios de la RAE)

La praxi de l’ensenyament de la gramàtica a la secundària: experiències i reflexions dels estudiants universitaris
Ares Llop (CLT/UAB) i Pablo Rico (CLT/UAB)

L’avaluació de la gramàtica a la prova de llengua i literatura catalanes de les PAU(presentació sense pdf)
Mercè Lorente (Universitat Pompeu Fabra, Coordinació PAU)

Gramàtica comparada a les classes de llatí. Una selecció de casos pràctics
Jaume Mateu (CLT/UAB)

 

Anar a l'índex

Curs 2014

Curs d'actualització de gramàtica per a professors

Del 30 al 4 de juliol de 2014, Casa de la Convalescència, Barcelona.

L'objectiu d'aquest curs és proporcionar als assistents una actualització de coneixements en l'estudi de la gramàtica. Els continguts de les sessions tindran en compte aspectes rellevants per a: la docència a l'ensenyament secundari, el batxillerat i les escoles d'idiomes; els estudis de tipus contrastiu (comparació de les propietats del català i el castellà amb les de l'anglès, amb referències puntuals a altres llengües romàniques i germàniques) i la preparació de les proves de selectivitat.

Coordinació: Anna Bartra, Ángel J. Gallego i Jaume Mateu (CLT - UAB)
Calendari: del 30 de juny al 4 de juliol
Horari: de 16 a 20 hores
Durada: 20 hores
Lloc: Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 171, Barcelona)


Presentacions del curs ICE - CLT

La preparación de las pruebas de PAU de lengua castellana y literatura
Lourdes Aguilar (CLT/UAB)

La comparació de llengües com a estratègia docent i d'anàlisi
Anna Bartra (CLT/UAB)

Gramática, vocabulario y comprensión lectora
Laia Benito (Didàctica Innovació Multimèdia – UAB)

Nociones básicas de gramática y su aplicación a la enseñanza
Josep Maria Brucart (CLT/UAB)

El papel de la selectividad en la actualización de los contenidos gramaticales en secundaria
Germán Cánovas (Europa International School)

Oració i discurs: Eines formals d'anàlisi gramatical
Ángel J. Gallego (CLT/UAB)

Determinantes, adjetivos y cuantificadores
Edita Gutíerrez (Universidad Castilla-La Mancha)

La terminología lingüística en las gramáticas del español ejemplario
Edita Gutiérrez (Universidad Castilla-La Mancha) i Ángel J. Gallego (CLT/UAB)

Tipologia lingüística i construcció del discurs
Jaume Mateu (CLT/UAB)

Gramática y enseñanza del español/catalán como L2
Francesc Roca (UdG)

Anar a l'índex

 

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css