CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Espanyola Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2017SGR-634, Grup de Lingüística Teòrica), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Monografies recents

parametersBrucart, Josep M. & Teresa Xiqués (eds.) (2018). The perfect issue. Catalan Journal of Linguistics, volum 17. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

 

parametersGallego, A. J. & R. Martin (Eds.), Language, Syntax, and the Natural Sciences. Cambridge University Press.

 

parametersVersió en línia del Diccionari de Sinònims de Frases Fetes de M. Teresa Espinal: http://dsff.uab.cat/ 

 

parametersMateu, Jaume & Renato Oniga (eds.) (2017). Generative Approaches to Latin Syntax. Catalan Journal of Linguistics, volum 16. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

 

parametersRoberta D'Alessandro, Irene Franco & Ángel Gallego (eds.) (2017).  The Verbal Domain. Oxford University Press, Vol.64.

Activitats

Seminaris del CLT

Dimarts, 18 de desembre de 2018

Los patrones de alternancia de código vistos desde la teoría lingüística, el acceso léxico y la adquisición: ¿Un frente común?
Juana Muñoz Liceras
(Universitat d'Ottawa)

Hora: 10:30
Aula 601

 

 

 

Curs Phoevos Panagiotidis

Març del 2019

Dimecres 27/3
15:30 A feature theory for lexical and functional categories, Part I: Lexical categories (PhD seminar)

Dijous 28/3
15:30 A feature theory for lexical and functional categories, Part II: Functional categories and beyond (Phd seminar)

Divendres 29/3
15:30 Adjectives exist, the adjective category does not: a bicategorial approach (Talk)

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css