CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Espanyola Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2009SGR-1079), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions

parametersEulàlia Bonet & Francesc Torres-Tamarit (eds.) (2016).  Exceptions in Phonology. Catalan Journal of Linguistics, volum 15. Bellaterra, Barcelona. SPUAB.

 

parametersGallego, Ángel (ed.) (2016).  Perspectivas de sintaxis formal. Madrid: Akal.

 

 

parametersAntonio Fábregas, Jaume Mateu & Michael Putnam (eds.) (2015).  Contemporary Linguistic Parameters. New York: Bloomsbury.

 

understanding allomorphyGallego, Ángel J. i Dennis Ott (eds.) (2015). 50 Years Later: Reflections on Chomsky's Aspects. MIT Working Papers in Linguistics 77.

 

 

understanding allomorphyBonet, Eulàlia, Maria Rosa Lloret i Joan Mascaró (eds.) (2015). Understanding Allomorphy. Perspectives from Optimality Theory. Equinox Publishing.

 

Activitats

A dialogue with Noam Chomsky

 

El lingüista nord-americà Noam Chomsky (MIT) va participar en un diàleg organitzat pel Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acte va tenir lloc a la Residència d'Investigadors de Barcelona el dia 6 de novembre del 2016.

Fotos / Guió de l'acte

 

 

 

Seminaris del CLT

Divendres, 28 d'abril de 2017

Aspectes metodològics del despullament de corpus diacrònics per a l'obtenció de dades sintàctiques
Mar Massanell (UAB)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

 

Curs del Màster CCiL

Ray Jackendoff (Tufts University)

Advanced issues in cognitive science and linguistics

Dies: 2, 3, 4 i 5 de maig, 2107
Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 9:30 - 12:30
Aula: Sala de Graus, Facultat d' Economia, UAB

 

 

II Workshop Predoctoral del CCiL

Nova crida - Nova Data

Nova data de celebració: 12 de maig del 2017.
Nova data de recepció de propostes: 18 d’abril del 2017.

Detalls de la crida

 

 

Morphosyntactic Variation in Adpositions

Queen's College, University of Cambridge, 8-9 May 2017

INVITED SPEAKERS
Peter Svenonius (Universitet i Tromsø)
Cristina Real Puigdollers (Universitat Pompeu Fabra)

Please find all relevant information at http://blogs.uab.cat/adpositions/

 

 

Generative Syntax 2017

Generative Syntax 2017: Questions, Crossroads, and Challenges

June 21-23, 2017
Universitat Autònoma de Barcelona

INVITED SPEAKERS
Juan Uriagereka (University of Maryland)
Noam Chomsky (Massachusetts Institute of Technology) (via video conference)
Riny Huijbregts (Utrecht University)

INVITED CONTRIBUTORS
Roberta D'Alessandro (Utrecht Institute of Linguistics, UiL-OTS)
Theresa Biberauer (University of Cambridge)
Alba Cerrudo (UAB)
Brandon Fry (University of Ottawa)
Tim Hunter (University of California)
Aritz Irurtzun (ER UMR 5478-CNRS, Bayonne)
Brooke Larson (University of Iowa)
Marc Richards (Queen's University Belfast)
Dan Siddiqi (Carleton University)
Masaya Yoshida (Northwestern University)

 

 

Linguistic Variation at the Interfaces

Workshop on Linguistic Variation at the Interfaces

November 16-17, 2017
Universidad Autónoma de Madrid

INVITED SPEAKERS
Artemis Alexiadou (Humboldt-Universität zu Berlin)
Elly van Gelderen (Arizona State University)
Luis López (University of Illinois at Chicago)
Norvin Richards (Massachusetts Institute of Technology)

Important dates
Abstract submission deadline: May 1st, 2017
Notification of acceptance: June 30th, 2017
Conference date: November 16-17th, 2017

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css