CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2009SGR-1079), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions

CJL11

Espinal, M. T. (coord.), J. Macià, J. Mateu i J. Quer  (2014). Semántica. Madrid: Akal.

 

CJL11

Borik, O. & J. Mateu (eds.) (2014). Argument Realization in Morphology and Syntax. Volum monogràfic de Lingua 141, p.1-156.  

 

CJL11

Prieto, Pilar i Teresa Cabré (2013). L'entonació dels dialectes catalans. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.

 

CJL11

Ordóñez, Francesc i Francesc Roca (ed.) (2013). Microvariation in the Languages of the Iberian Peninsula. Catalan Journal of Linguistics, Volum 12. Bellaterra, Barcelona. SPUAB.

 

CJL11

Brucart, J.Mª i A. Gallego (2013). El movimiento de constituyentes. Visor libros, Madrid.

 

Activitats

Curs del CLT i l'ICE (UAB)

Del 30 de juny al 4 de juliol

Curs d'actualització de gramàtica per a professors

Coordinació:  Anna Bartra, Ángel J. Gallego i Jaume Mateu (CLT - UAB)

Horari: de 16 a 20 hores 
Durada: 20 hores
Lloc: Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 171, Barcelona)

Workshop del CLT

Divendres, 20 de juny de 2014

Tools to Approach Linguistic Variation

Organitzat per Ángel Gallego (CLT/UAB)

Lloc: Sala d'Actes, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB

Lectura de tesi doctoral

Dimarts, 17 de juny de 2014

On how learning mechanisms shape natural languages

Adriana Fasanella Seligrat

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 10:00
Aula: Sala de Graus (B7/052)

 

Lectura de tesi doctoral

Divendres, 27 de juny de 2014

Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc.
Anna Pineda Cirera

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 16:00
Aula: Sala de Graus (B7/052)

 

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css