CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2009SGR-1079), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions

 

parametersAntonio Fábregas, Jaume Mateu & Michael Putnam (eds.) (2015).  Contemporary Linguistic Parameters. New York: Bloomsbury.

 

 

understanding allomorphyGallego, Ángel J. i Dennis Ott (eds.) (2015). 50 Years Later: Reflections on Chomsky's Aspects. MIT Working Papers in Linguistics 77.

 

 

understanding allomorphyBonet, Eulàlia, Maria Rosa Lloret i Joan Mascaró (eds.) (2015). Understanding Allomorphy. Perspectives from Optimality Theory. Equinox Publishing.

 

pseudoincorporationBorik, Olga i Berit Gehrke (eds.) (2015). The Syntax and Semantics of Pseudo-Incorporation. Brill.

 

 

 

Activitats

Call for papers

27 i 28 de maig de 2016

Workshop on the Semantic Contribution of Det and Num. (In)definiteness, genericity and referentiality

Call for papers

Deadline for abstract submission:
December 15, 2015

 

Workshop del CLT

26 i 27 de novembre de 2015

La información sintáctica en los atlas lingüísticos: Antecedentes, aplicaciones y perspectivas

Lloc: Facultat d'Economia i Empresa, UAB
Aula: Sala de Graus (B3/012)

 

Seminari del CLT

Divendres, 4 de desembre de 2015

Per determinar
Yosef Grodzinsky (McGill University)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css