CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Espanyola Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2009SGR-1079), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions

parametersRoberta D'Alessandro, Irene Franco & Ángel Gallego (eds.) (2017).  The Verbal Domain. Oxford University Press, Vol.64.

 

parametersEulàlia Bonet & Francesc Torres-Tamarit (eds.) (2016).  Exceptions in Phonology. Catalan Journal of Linguistics, volum 15. Bellaterra, Barcelona. SPUAB.

 

parametersGallego, Ángel (ed.) (2016).  Perspectivas de sintaxis formal. Madrid: Akal.

 

 

parametersAntonio Fábregas, Jaume Mateu & Michael Putnam (eds.) (2015).  Contemporary Linguistic Parameters. New York: Bloomsbury.

 

understanding allomorphyGallego, Ángel J. i Dennis Ott (eds.) (2015). 50 Years Later: Reflections on Chomsky's Aspects. MIT Working Papers in Linguistics 77.

 

 

understanding allomorphyBonet, Eulàlia, Maria Rosa Lloret i Joan Mascaró (eds.) (2015). Understanding Allomorphy. Perspectives from Optimality Theory. Equinox Publishing.

 

Activitats

Sinn und Bedeutung 23

September 5-7th 2018, UAB

SuB23

Call for papers

Abstract submission deadline: March 12, 2018

 

Seminaris del CLT

Divendres, 3 de novembre de 2017

Definició d'objectius d'aprenentatge prosòdic en un videojoc educatiu per a persones amb síndrome de Down
Yurena Gutiérrez-González (UAB) i Lourdes Aguilar (UAB)

Hora: 15:30
Lloc: Aula 202

 

Linguistic Variation at the Interfaces

Workshop on Linguistic Variation at the Interfaces

November 16-17, 2017
Universidad Autónoma de Madrid

INVITED SPEAKERS
Artemis Alexiadou (Humboldt-Universität zu Berlin)
Elly van Gelderen (Arizona State University)
Luis López (University of Illinois at Chicago)
Norvin Richards (Massachusetts Institute of Technology)

 

Workshop GISLingVar

Geographic Information Systems and Social Networks: Consequences for the Study of Linguistic Variation

30 de novembre, 2017
Sala d'actes B7/1056

Facultat de Filosofia i Lletres, UAB

Invited speakers:
Ricardo Etxepare (IKER - CNRS)
Roberta D'Alessandro (Utrecht University)

 

Workshop del projecte Composing 2

The role of parametric variation at the representation of meaning

14-15 de desembre, 2017
Sala d'actes B7/1056

Facultat de Filosofia i Lletres, UAB

Invited speakers:
Martina Wiltschko (U. of British Columbia)
Andrew Koontz-Garboden (U. of Manchester)
Susann Fischer (U. Hamburg)

 

 

A dialogue with Noam Chomsky

 

El lingüista nord-americà Noam Chomsky (MIT) va participar en un diàleg organitzat pel Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acte va tenir lloc a la Residència d'Investigadors de Barcelona el dia 6 de novembre del 2016.

Fotos / Guió de l'acte

 

 

 

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css