CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2009SGR-1079), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions

parametersGallego, Ángel (ed.) (2016).  Perspectivas de sintaxis formal. Madrid: Akal.

 

parametersJosep Martines i Sandra Montserrat (eds.) (2015).  Semantic Change. Catalan Journal of Linguistics, volum 14. Bellaterra, Barcelona. SPUAB.

 

parametersAntonio Fábregas, Jaume Mateu & Michael Putnam (eds.) (2015).  Contemporary Linguistic Parameters. New York: Bloomsbury.

 

understanding allomorphyGallego, Ángel J. i Dennis Ott (eds.) (2015). 50 Years Later: Reflections on Chomsky's Aspects. MIT Working Papers in Linguistics 77.

 

 

understanding allomorphyBonet, Eulàlia, Maria Rosa Lloret i Joan Mascaró (eds.) (2015). Understanding Allomorphy. Perspectives from Optimality Theory. Equinox Publishing.

 

 

Notícies

Curs del Màster CCiL

Advanced issues in cognitive science and linguistics. Curs impartit conjuntament per:

Olga Borik 26, 29 d'abril i 3, 6, 10 i 13 de maig

Tania Ionin 23, 24, 25 i 26 de maig

Lloc: Sala d'actes de la Facultat de Filosofia i Lletres (B7/1056)

http://www.ub.edu/ccil/?q=es/content/advanced-issues-cognitive-science-and-linguistics-5cr-1

 

Workshop Det and Num

Workshop on the Semantic Contribution of Det and Num: (In)definiteness, genericity and referentiality

May 27 and 28, 2016
Universitat Autònoma de Barcelona

Programa:
https://sites.workshopdetnum/programme

 

Premi Cum Laude

Acte de lliurament del premi Cum Laude a la Dra. Anna Pineda per la seva tesi Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc.

http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/anna-pineda-rep-el-vi-premi-cum-laude-a-la-facultat-de-filosofia-i-lletres-1345667174054.html?noticiaid=1345703745798

 

Premi concedit a la Mar Massanell

Premi Prat de la Riba, de l'Institut d'Estudis Catalans, corresponent a l'any 2016, per l'obra "Feve temps que no diva tants verbs!" Manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012, 237 pàg. + CD, Col·lecció "Textos i Estudis de Cultura Catalana", 176)

 

Activitats

Seminaris del CLT

 

Divendres, 3 de juny de 2016

Títol per determinar
Paula Da Costa Souza (ICHL-UNIFAL-MG)

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Hora: 15:30
Aula: 202

 

 

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css