Centre de Lingüística Teòrica

Center for Theoretical Linguistics

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT), Centre d’Estudis i de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. Els investigadors que en formen part estudien com s’estructuren i com es processen les llengües, i orienten la recerca (en sintaxi, semàntica, fonologia, morfologia, lexicologia, pragmàtica, adquisició i variació diacrònica) a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació.

The Center for Theoretical Linguistics (CLT), a Research and Studies Center at the Universitat Autònoma de Barcelona, has as its goal the study of language and natural languages from both theoretical and experimental perspectives. The researchers who make up our group work within the fields of syntax, semantics, phonology, morphology, lexicology, pragmatics, acquisition and diachronic variation to study the universal properties of language as well as patterns of microvariation across languages in order to better understand how languages are internally structured and processed.

Codi de Bones Pràctiques en la Recerca de la UAB: català, castellà, anglès.

 

II Annual Carme Picallo Lecture – M.Luisa Zubizarreta (USC)

En el segon aniversari de la mort de la nostra companya Carme Picallo us anunciem que, si la situació sanitària ho permet, en la segona quinzena de setembre se celebrarà la II Annual Carme Picallo Lecture amb una conferència de la Dra. Maria Luisa Zubizarreta de la University of Southern California. Oportunament s’anunciarà la data de l’esdeveniment. El CLT agraeix a la família Gascón-Picallo el mecenatge de l’esdeveniment i recorda amb afecte i respecte la nostra benvolguda companya.
2nd Carme Picallo Annual Lecture

2nd Carme Picallo Annual Lecture

La 2nd Carme Picallo Annual Lecture aquest 2021 no es farà el mes de gener, com estava previst, sinó el mes de setembre amb l’esperança que pugui ser presencial.

In memoriam: Carme Picallo (1950–2019)

In memoriam: Carme Picallo (1950–2019)

En aquest primer aniversari de la mort de Carme Picallo, els membres del CLT la volem recordar en el moment  de la inauguració del Workshop Linguistic Variation in the Minimalist Framework

2nd Carme Picallo Annual Lecture

2nd Carme Picallo Annual Lecture

La 2nd Carme Picallo Annual Lecture aquest 2021 no es farà el mes de gener, com estava previst, sinó el mes de setembre amb l’esperança que pugui ser presencial.

2nd Carme Picallo Annual Lecture

2nd Carme Picallo Annual Lecture

La 2nd Carme Picallo Annual Lecture aquest 2021 no es farà el mes de gener, com estava previst, sinó el mes de setembre amb l’esperança que pugui ser presencial.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat