Centre de Lingüística Teòrica

Center for Theoretical Linguistics

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT), Centre d’Estudis i de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. Els investigadors que en formen part estudien com s’estructuren i com es processen les llengües, i orienten la recerca (en sintaxi, semàntica, fonologia, morfologia, lexicologia, pragmàtica, adquisició i variació diacrònica) a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació.

The Center for Theoretical Linguistics (CLT), a Research and Studies Center at the Universitat Autònoma de Barcelona, has as its goal the study of language and natural languages from both theoretical and experimental perspectives. The researchers who make up our group work within the fields of syntax, semantics, phonology, morphology, lexicology, pragmatics, acquisition and diachronic variation to study the universal properties of language as well as patterns of microvariation across languages in order to better understand how languages are internally structured and processed.

 

Workshop on Linguistic Variation at the Interfaces II

Universitat Autònoma de Barcelona
November 18th-19th, 2021

Call for papers

Grants for the incorporation of postdoctoral research staff into the Catalan science and technology system, within the Beatriu de Pinós programme (BP 2020)

The purpose of the Beatriu de Pinós programme is to award the grants on a competitive basis for the employment and incorporation of postdoctoral research staff into the Catalan science and technology system.

Submission deadline for provisional applications: from 10 February to 11 March 2021 at 2pm (local time in Barcelona)

Convocatòria de beques Fundación Carolina. 
Més informació: https://www.fundacioncarolina.es/

La convocatòria de beques de posgrau i estudis institucionals de convocatòria general romandrà oberta fins el 17 de març a les 9 AM (hora espanyola).
La convocatòria de beques de doctorat, estades breus, programes de mobilitat de professors i estudis institucionals romandrà oberta fins el 8 d’abril.

2nd Carme Picallo Annual Lecture

2nd Carme Picallo Annual Lecture

La 2nd Carme Picallo Annual Lecture aquest 2021 no es farà el mes de gener, com estava previst, sinó el dia 11 de juny amb l’esperança que pugui ser presencial.

In memoriam: Carme Picallo (1950–2019)

In memoriam: Carme Picallo (1950–2019)

En aquest primer aniversari de la mort de Carme Picallo, els membres del CLT la volem recordar en el moment  de la inauguració del Workshop Linguistic Variation in the Minimalist Framework

2nd Carme Picallo Annual Lecture

2nd Carme Picallo Annual Lecture

La 2nd Carme Picallo Annual Lecture aquest 2021 no es farà el mes de gener, com estava previst, sinó el dia 11 de juny amb l’esperança que pugui ser presencial.

2nd Carme Picallo Annual Lecture

2nd Carme Picallo Annual Lecture

La 2nd Carme Picallo Annual Lecture aquest 2021 no es farà el mes de gener, com estava previst, sinó el dia 11 de juny amb l’esperança que pugui ser presencial.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat