Centre de Lingüística Teòrica

Center for Theoretical Linguistics

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT), Centre d’Estudis i de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. Els investigadors que en formen part estudien com s’estructuren i com es processen les llengües, i orienten la recerca (en sintaxi, semàntica, fonologia, morfologia, lexicologia, pragmàtica, adquisició i variació diacrònica) a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació.

The Center for Theoretical Linguistics (CLT), a Research and Studies Center at the Universitat Autònoma de Barcelona, has as its goal the study of language and natural languages from both theoretical and experimental perspectives. The researchers who make up our group work within the fields of syntax, semantics, phonology, morphology, lexicology, pragmatics, acquisition and diachronic variation to study the universal properties of language as well as patterns of microvariation across languages in order to better understand how languages are internally structured and processed.

Codi de Bones Pràctiques en la Recerca de la UAB: català, castellà, anglès.

 

II Annual Carme Picallo Lecture – M.Luisa Zubizarreta (USC)

Donada la incertesa sanitària d’aquesta tardor, la conferència de la Dra. Maria Luisa Zubizarreta de la University of Southern California amb motiu de la II Annual Carme Picallo Lecture queda posposada al mes de març del 2022. Oportunament s’anunciarà la data concreta de l’esdeveniment.

El CLT agraeix a la família Gascón-Picallo el mecenatge de l’esdeveniment i recorda amb afecte i respecte la nostra benvolguda companya.

2nd Carme Picallo Annual Lecture

2nd Carme Picallo Annual Lecture

Actualització: la conferència queda ajornada al mes de març de 2022. 
La conferenciant convidada aquest any és la Prof. M. Luisa Zubizarreta (University Southern California).

In memoriam: Carme Picallo (1950–2019)

In memoriam: Carme Picallo (1950–2019)

En aquest primer aniversari de la mort de Carme Picallo, els membres del CLT la volem recordar en el moment  de la inauguració del Workshop Linguistic Variation in the Minimalist Framework

2nd Carme Picallo Annual Lecture

2nd Carme Picallo Annual Lecture

Actualització: la conferència queda ajornada al mes de març de 2022. 
La conferenciant convidada aquest any és la Prof. M. Luisa Zubizarreta (University Southern California).

2nd Carme Picallo Annual Lecture

2nd Carme Picallo Annual Lecture

Actualització: la conferència queda ajornada al mes de març de 2022. 
La conferenciant convidada aquest any és la Prof. M. Luisa Zubizarreta (University Southern California).

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat