mecal

El català com a llengua estrangera: Eines i estratègies | Juliol 2015

Presentació

Hem reestructurat el curs
per fer-lo més proper, més assequible i més àgil

PREINSCRIPCIÓ OBERTA

El curs té com a objectiu facilitar les eines i estratègies bàsiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge del català com a llengua estrangera. S’hi tractaran els aspectes metodològics (programació, gestió de classes, avaluació de l’aprenentatge, revisió i elaboració de materials), l’anàlisi del context sociocultural i la competència comunicativa. S’hi farà una presentació exhaustiva dels materials adequats a cada situació.

El professorat del curs pertany a les diferents àrees específiques de les matèries que s'hi tracten. El treball conjunt de professors de llengua catalana, de llengua catalana com a LE, de metodologia de l'ensenyament de les llengües estrangeres, així com professors que treballen actualment o han treballat com a lectors i professors de CLE en centres d'ensenyament secundari o les Escoles Oficials d'Idiomes, permet una aproximació multidisciplinària a la problemàtica del Català com a Llengua Estrangera.

 

El català com a llengua estrangera | Comentaris i suggeriments