Presentació del projecte

Sota el títol L’Assaig políticocultural a Catalunya (1931-1936) es reuneixen en aquest espai web escrits assagístics produïts per escriptors i periodistes catalans durant la Segona República espanyola (exclosos els anys de la guerra del 1936-1939) a l’entorn dels diversos aspectes de la cultura catalana, espanyola i europea que en aquell període apareixien com a objecte preferent de reflexió.

La reunió d’aquests escrits és fruit de l’activitat de diversos membres del Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània, dins el projecte de recerca FFI2011-250551, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, i vol ser un dipòsit que resti obert i alimentat per aquests o altres investigadors interessats en el període republicà.

Es tracta de donar accés a un material aparegut en investigacions parcials i concretes, no de cartografiar l’activitat o el pensament cultural segons un pla preestablert.

La definició d’assaig cultural de què s’ha partit és molt oberta i respon al criteri d’ajut, emmarcament o complementarietat de l’estudi de la literatura d’aquells anys (un quadre de referències molt ampli d’aquesta mena d’assaig, d’autoria femenina, es pot trobar a l’espai vitual Escriptores republicanes. Gènere i modernitat a la Catalunya Republicana, activat pel GELCC).

No s’ha donat preferència a la crítica literària directa (per a la qual es pot acudir a l’antologia Les idees literàries al període d’entreguerres, a cura de Jordi Malé) i, dels textos assagístics s’han prioritzat els no accessibles en línia o no reeditats recentment en volum. 

La nòmina d’autors, doncs, si no completa, és extensa i representativa de diverses posicions ideològiques dels grups intel·lectuals de Catalunya de l’època republicana.

Presentació

Què és i què es proposa el projecte

Llistat d'autors

Llistat d’articles ordenats per autor

Llistat de títols

Llistat d’articles ordenats alfabèticament per títol

Llistat de publicacions i editorial

Llistat d’articles ordenats per la publicació o editorial on han aparegut